logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Horyzont 2020 - Nasze doświadczenia

Horyzont 2020 - Nasze doświadczenia

FEBS prosi o ocenę doświadczeń z finansowaniem projektów przez "Horyzont 2020".

więcej więcej

Uroczystość w Archiwum Akt Nowych

Uroczystość w Archiwum Akt Nowych

W przeddzień święta niepodległości, w Warszawskim Archiwum Akt Nowych odbyła się uroczysta prezentacja uratowanych przed zniszczeniem resztek zbiorów z tak zwanego Archiwum Belwederskiego. W prezentowanych zbiorach znalazło się wiele pamiątek po braciach Mozołowskich.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

"O nauce w Polsce – zamyślenie"

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w końcu stycznia b.r. odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego pt. „O nauce w Polsce – zamyślenie”  z udziałem znakomitości polskiej nauki. Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof....

więcej więcej

Wyniki badania bibliometrycznego laureatów FNP

Na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej znajduje się raport dotyczący badania bibliometrycznego przeprowadzonego wśród polskich naukowców, w tym laureatów konkursów FNP, przez Centrum Badań nad Nauką i Technologią Uniwersytetu w Lejdzie. Badanie zostało wykonane na zlecenie FNP w ramach...

więcej więcej

Wydarzenia w Oddziale Toruńskim

  W imieniu organizatorów: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zapraszam do udziału w interdyscyplinarnej konferencji "NanoBioMateriały - teoria i praktyka", organizowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 2 - 3 czerwca...

więcej więcej

KONFERENCJE

NanoBioMateriały - teoria i praktyka

Konferencja "NanoBioMateriały - teoria i praktyka", organizowana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 2 - 3 czerwca 2016 roku. Szczegółowe informacje na stronie konferencji:

więcej więcej

BIO 2016

50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,będący II Kongresem BIO, odbędzie się we Wrocławiu,w dniach od 13 do 16 września 2016 roku.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://bio2016.ptbioch.edu.pl/   

więcej więcej

The 41st FEBS Congress

The 41st FEBS Congress, will be held in Ephesus/Kusadasi, Turkey, September 03-08, 2016.For further information, you can visit the website: https://www.febs2016.org/

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. W Acta Biochimica Polonica publikowane są artykuły naukowe,...

    więcej więcej

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziadzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej