logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Horyzont 2020 - Nasze doświadczenia

Horyzont 2020 - Nasze doświadczenia

FEBS prosi o ocenę doświadczeń z finansowaniem projektów przez "Horyzont 2020".

więcej więcej

Zmiana adresu mailowego PTBioch

Zmiana adresu mailowego PTBioch

Szanowni Państwo, Stara poczta Towarzystwa została wyłączona, proszę używać jedynie nowej

więcej więcej

Uroczystość w Archiwum Akt Nowych

Uroczystość w Archiwum Akt Nowych

W przeddzień święta niepodległości, w Warszawskim Archiwum Akt Nowych odbyła się uroczysta prezentacja uratowanych przed zniszczeniem resztek zbiorów z tak zwanego Archiwum Belwederskiego. W prezentowanych zbiorach znalazło się wiele pamiątek po braciach Mozołowskich.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Poznański Klub RNA.

Pan Prof. Jan Barciszewski poinformował o nowej inicjatywie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, tj o zorganizowaniu Poznańskiego Klubu RNA. Podobne formy spotkań i dyskusji naukowych funkcjonują z powodzeniem w wielu ośrodkach naukowych na świecie. W przygotowanej informacji, a zarazem...

więcej więcej

Z cyklu „Nowe horyzonty przyrodnicze” - Oddział Toruński zaprasza na referat: "Systemy ekspresyjne do produkcji białek rekombinowanych"

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Bydgosko-Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 o godz. 12:30 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. W ramach spotkania...

więcej więcej

Profesor Janusz M. Bujnicki w gronie naukowych doradców Komisji Europejskiej.

Profesor Janusz M. Bujnicki w gronie naukowych doradców Komisji Europejskiej. Profesor Janusz M. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został wybrany do grona naukowych doradców Komisji Europejskiej – High Level Group w ramach mechanizmu doradztwa...

więcej więcej

KONFERENCJE

DONSERV 2015

Firma DONSERV organizuje w tym roku cykl konferencji i warsztatów szkoleniowych. W załączeniu znajdziecie Państwo program, warunki uczestnictwa oraz wszelkie informacje. 

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. W Acta Biochimica Polonica publikowane są artykuły naukowe,...

    więcej więcej

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziadzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej