logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Kongres FEBS w Kuşadasi został odwołany

Kongres FEBS w Kuşadasi został odwołany

Z wielką przykrością zawiadamiamy, że Kongres FEBS w Kuşadasi, planowany na 3 do 8 Września tego roku zostaje odwołany.

więcej więcej

Dyplom Doktora Honorowego University of Edinburgh dla prof. Piotra Laidlera

Dyplom Doktora Honorowego University of Edinburgh dla prof. Piotra Laidlera

W Edynburgu, na terenie Uniwersytetu, w dniu 6 lipca b.r. odbyło się niezwyczajne, emocjonujące wydarzenie. Dyplom Doktora Honorowego University of Edinburgh w zakresie Nauk Panu Profesorowi Piotrowi Laidlerowi wręczyła Her Royal Highness, Princess Anna - The Chancelor of The University of Edinburgh. Ten zaszczytny tytuł nadano w uznaniu całokształtu Jego działalności akademickiej i na rzecz współpracy między UJ/UJ-CM i UoE ze szczególnym wskazaniem dokonań w zakresie międzynarodowej działalności edukacyjnej, a zwłaszcza na rzecz rozwoju współpracy między polskimi uczelniami medycznymi a Uniwersytetem w Edynburgu

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

DR SEBASTIAN GLATT WŚRÓD LAUREATÓW PIERWSZEJ EDYCJI PROGRAMU FIRST TEAM

Jednym z 10 laureatów programu First Team jest dr Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. FNP przekaże na realizację projektu Modyfikacje tRNA w chorobach u ludzi blisko 2 mln zł. Celem projektu jest poznanie szczegółów molekularnych specyficznych reakcji modyfikacyjnych tRNA prowadzących...

więcej więcej

NOWE MECHANIZMY W ROZWOJU MIĘSAKA PRĄŻKOWANOKOMÓRKOWEGO

W czasopiśmie "Cancer Research" ukazała się praca zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ opisująca nowe mechanizmy w rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego (rhabdomyosarcoma) - najczęstszego nowotworu tkanek miękkich u dzieci. Artykuł Heme...

więcej więcej

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO NA DRUGIM MIEJSCU W ŚWIATOWYM RANKINGU

W czerwcu b.r. roku ogłoszono wyniki międzynarodowego rankingu The Ranking Web of the World Repositories, w którym Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego zajęła drugie miejsc; tym samym utrzymała ubiegłoroczną lokatę. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu udostępnia swoje zasoby poprzez...

więcej więcej

KONFERENCJE

The Future of Ageing

FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, to be held  at the Nencki Institute, Warsaw, Poland, on September 23-24, 2016,

więcej więcej

International Symposium on Cell Biology

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine, All-Ukrainian Public Organization «Ukrainian Society of Cell Biology» inform you about International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology that will be held on October 2-6, 2016 in Odessa,...

więcej więcej

BIO 2016

50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,będący II Kongresem BIO, odbędzie się we Wrocławiu,w dniach od 13 do 16 września 2016 roku.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://bio2016.ptbioch.edu.pl/   

więcej więcej

The 41st FEBS Congress

The 41st FEBS Congress, will be held in Ephesus/Kusadasi, Turkey, September 03-08, 2016.For further information, you can visit the website: https://www.febs2016.org/

więcej więcej

WYDAWNICTWA

 • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

  Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. W Acta Biochimica Polonica publikowane są artykuły naukowe,...

  więcej więcej

 • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

  Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziadzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

  więcej więcej