logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Przedłużony termin obniżonej opłaty wpisowej na II Kongres BIO2016 dla Członków PTBioch

Z przyjemnością informujemy, że Organizatorzy II Kongresu BIO2016 we Wrocławiu, przedłużyli termin rejestracjiz obniżoną opłatą wpisową dla Członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego do 30 czerwca. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości wszystkich Członków Towarzystwa. Na stronie internetowej II Kongresu BIO2016 we Wrocławiu, można zapoznać się z programem ramowym Kongresu, tematami sesji oraz tytułami wykładów gości zaproszonych do udziału w Kongresie. Informujemy również, że termin zgłaszania abstraktów został przedłużony do 30 czerwca 2013. W imieniu Organizatorów, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Kongresie BIO2016 we Wrocławiu. http://bio2016.ptbioch.edu.pl/registration/

więcej więcej

Stypendia Marie Skłodowska-Curie w Instytucie Nenckiego

Stypendia Marie Skłodowska-Curie w Instytucie Nenckiego

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zaprasza młodych naukowców z całego świata do odbywania staży podoktorskich i oferuje możliwość współpracy z wysoko wykwalifikowanymi grupami badawczymi.Stypendia Marie Skłodowska-Curie przyznawane są przez Komisję Europejską. Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu oraz en.nencki.gov.pl

więcej więcej

Przedłużenie rejestracji ICCB 2016 Praga

Przedłużenie rejestracji ICCB 2016 Praga

Organizatorzy 12 Kongresu Biologii Komórki, Praga 2016 zawiadamiają o prezesunięciu terminu rejestracji do 31 maja i terminu składania streszczeń do 26 czerwca. Więcej szczegółów: http://www.iccb2016.org/

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Odszedł prof. zw. dr hab. Jerzy Chmielowski

Odszedł prof. zw. dr hab. Jerzy Chmielowski

Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Prof. zw. dr. hab. Jerzy Chmielowski odszedł w dniu 28 maja br., w wieku 91 lat. Środowisko naukowe, zwłaszcza biochemiczne poniosło niepowetowaną stratę; zabrakło kreatywnego, pełnego inwencji,...

więcej więcej

II Międzynarodowa Konferencja „Ekologia Człowieka”

II Międzynarodowa Konferencja „Ekologia Człowieka” zostanie zrealizowana w dniach 9- 10 czerwca 2016r. w Szczecinie jako kontynuacja zorganizowanej w Łodzi przed dwoma laty konferencji o tej tematyce. Organizatorzy zachęcają do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych problematyką...

więcej więcej

Rola dyplomacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku – wykład w Pałacu Biedermanna w Łodzi, 25 kwietnia b.r.

IX Wykład Ekspercki Absolwent VIP wygłosi 25 kwietnia dr Tomasz Orłowski –  Ambasador RP w Republice Włoskiej.- p.t. Rola dyplomacji w stosunkachmiędzynarodowych na początku XXI wieku. Wykładowca jest absolwentem kierunku archeologiaWydziału Filozoficzno-HistorycznegoUniwersytetu Łódzkiego,...

więcej więcej

KONFERENCJE

The Future of Ageing

FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, to be held  at the Nencki Institute, Warsaw, Poland, on September 23-24, 2016,

więcej więcej

International Symposium on Cell Biology

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine, All-Ukrainian Public Organization «Ukrainian Society of Cell Biology» inform you about International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology that will be held on October 2-6, 2016 in Odessa,...

więcej więcej

BIO 2016

50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,będący II Kongresem BIO, odbędzie się we Wrocławiu,w dniach od 13 do 16 września 2016 roku.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://bio2016.ptbioch.edu.pl/   

więcej więcej

The 41st FEBS Congress

The 41st FEBS Congress, will be held in Ephesus/Kusadasi, Turkey, September 03-08, 2016.For further information, you can visit the website: https://www.febs2016.org/

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. W Acta Biochimica Polonica publikowane są artykuły naukowe,...

    więcej więcej

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziadzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej