logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Sympozjum Euromac

Sympozjum Euromac

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe sympozjum, poświęcone chorobom McArdle'a i Pompego. Sympozjum odbędzie się 13 maja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z udziałem czołowych, europejskich specjalistów od tych chorób.

więcej więcej

Horyzont 2020 - Nasze doświadczenia

Horyzont 2020 - Nasze doświadczenia

FEBS prosi o ocenę doświadczeń z finansowaniem projektów przez "Horyzont 2020".

więcej więcej

Uroczystość w Archiwum Akt Nowych

Uroczystość w Archiwum Akt Nowych

W przeddzień święta niepodległości, w Warszawskim Archiwum Akt Nowych odbyła się uroczysta prezentacja uratowanych przed zniszczeniem resztek zbiorów z tak zwanego Archiwum Belwederskiego. W prezentowanych zbiorach znalazło się wiele pamiątek po braciach Mozołowskich.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Rola dyplomacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku – wykład w Pałacu Biedermanna w Łodzi, 25 kwietnia b.r.

IX Wykład Ekspercki Absolwent VIP wygłosi 25 kwietnia dr Tomasz Orłowski –  Ambasador RP w Republice Włoskiej.- p.t. Rola dyplomacji w stosunkachmiędzynarodowych na początku XXI wieku. Wykładowca jest absolwentem kierunku archeologiaWydziału Filozoficzno-HistorycznegoUniwersytetu Łódzkiego,...

więcej więcej

Konkurs na 3-letnie środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinach: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze

Konkurs na 3-letnie środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinach: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze ogłasza z dniem 31 marca 2016 roku Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność” (1.09.2016-31.08.2019) w ramach dyscyplin: zootechnika oraz...

więcej więcej

Konkurs stypendialny UNESCO/L’ORÉAL dla Polek-naukowców w dziedzinach biologiczno-medycznych.

Konkurs stypendialny, edycja 2016, organizowany jest we współpracy z UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla badaczek. Celem konkursu jest wsparcie finansowe i promocja utalentowanych kobiet-naukowców, prowadzących prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu.  O stypendia ubiegać...

więcej więcej

KONFERENCJE

The Future of Ageing

FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, to be held  at the Nencki Institute, Warsaw, Poland, on September 23-24, 2016,

więcej więcej

International Symposium on Cell Biology

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine, All-Ukrainian Public Organization «Ukrainian Society of Cell Biology» inform you about International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology that will be held on October 2-6, 2016 in Odessa,...

więcej więcej

NanoBioMateriały - teoria i praktyka

Konferencja "NanoBioMateriały - teoria i praktyka", organizowana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 2 - 3 czerwca 2016 roku. Szczegółowe informacje na stronie konferencji:

więcej więcej

BIO 2016

50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,będący II Kongresem BIO, odbędzie się we Wrocławiu,w dniach od 13 do 16 września 2016 roku.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://bio2016.ptbioch.edu.pl/   

więcej więcej

The 41st FEBS Congress

The 41st FEBS Congress, will be held in Ephesus/Kusadasi, Turkey, September 03-08, 2016.For further information, you can visit the website: https://www.febs2016.org/

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. W Acta Biochimica Polonica publikowane są artykuły naukowe,...

    więcej więcej

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziadzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej