logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Adam Szewczyk w komitecie finansowym FEBS

Adam Szewczyk w komitecie finansowym FEBS

W dniach 4-9 lipca br., w Berlinie, odbył się.czterdziesty Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Biochemicznych W czasie kongresu Rada FEBS wybrała prof. Adama Szewczyka, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na 3 letnią kadencje do Komitetu Finansowego FEBS.

więcej więcej

Najbliższe zebranie Zarządu Głównego PTBioch

Najbliższe zebranie, podczas którego m. in. Zarząd Główny PTBioch przyjmie do Towarzystwa nowych członków, planowane jest na dzień 8 października 2015 roku. Osoby, zainteresowane prosimy o nadsyłanie wypełnionych i podpisanych deklaracji członkowskich, które są dostepne w zakladce "Członkowie". Wszelką korespondencję prosimy adresować w następujący sposób: Instytut Biologii Doświadczalnej skr. poczt. 38, (PTBioch.) ul. Pasteura 3 02-093 Warszawa

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

JUBILEUSZ PROFESORA MIECZYSŁAWA CHORĄŻEGO

Pan Profesor Mieczysław Rajmund Chorąży jest z wykształcenia lekarzem, naukowcem w dziedzinie biochemia i biologia molekularna nowotworów, społecznikiem wrażliwym i odważnym, twórczo działającym nadal, choć przejście w stan spoczynku zawodowego mogłoby stanowić o życiu inaczej. Wiara w naukę, jako drogę...

więcej więcej

Challenges in molecular biology, biophysics and biomedicine Prof. David Shugar 100th Anniversary Conference, 17-19 September, 2015, Warsaw

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Wydział Biofizyki Instytutu Fizyki Eksperymentalnej Uniwersytetu Warszawskiego z przyjemnością zapraszają na Konferencję "Challenges in molecular biology, biophysics and biomedicine” uświetniającą setne Urodziny prof. Dawida Shugara. Konferencja odbędzie się w...

więcej więcej

W Oddziale Poznańskim pierwszy wykład referanta programu „Nowe Horyzonty Przyrodnicze” - dr hab. Michała Jasińskiego

Wystąpienia pierwszego prelegenta "Nowych Horyzontów Przyrodniczych" w Oddziale Poznańskim, dr hab. Michała Jasińskiego,

więcej więcej

KONFERENCJE

MitoCross LabEx, September 21-22, 2015, Strasburg, France

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22 września b.r. w Palais des Congrès - Salle Schumann w Strasbourgu (Francja) odbędzie się dwudniowe sympozjum konsorcjum MitoCross LabEx zatytułowane Mitochondria at the crossroad poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom biologii molekularnej...

więcej więcej

DONSERV 2015

Firma DONSERV organizuje w tym roku cykl konferencji i warsztatów szkoleniowych. W załączeniu znajdziecie Państwo program, warunki uczestnictwa oraz wszelkie informacje. 

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. W Acta Biochimica Polonica publikowane są artykuły naukowe,...

    więcej więcej

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziadzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej