logo PTBIOCH

logo FEBS

 

ICE1

Wiosenne Zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa odbyło się w tym roku wyjątkowo w Krakowie. Celem wyjazdu członków Zarządu było zapoznanie się z obiektem, w którym odbędzie się Kongres FEBS Kraków 2019. Ten cel odbił się wyraźnie na programie zebrania, które rozpoczęło się od krótkiej historii krakowskiej biochemii, przedstawionej przez prof. Piotra Laidlera. Prof. Laidler, przewodniczący komitetu organizacyjnego przedstawił również aktualny stan przygotowań do kongresu, w czym wspomogła go dr Małgorzata Iciek, sekretarz komitetu oraz przedstawiciele firmy „Targi w Krakowie”, organizującej wydarzenie (PCO). Na zakończenie zebrania odbyło się zwiedzanie ICE, centrum konferencyjnego, w którym odbędzie się kongres. Dr Anna Jagusiak przedstawiła przygotowania do poprzedzającego Kongres FEBS Forum Młodych Naukowców.
Oprócz części poświęconej nadzwyczajnemu wydarzeniu, jakim jest planowany Kongres FEBS, zebranie było poświęcone bieżącej działalności towarzystwa. Prof. Andrzej Składanowski przedstawił stan przygotowań do tegorocznego Kongresu BIO, który już w dniach od 18 do 21 września odbędzie się w Gdańsku. Organizatorzy przygotowali już program, otworzyli stronę www (http://bio2018.ptbioch.edu.pl) a od końca marca zapowiedziano otwarcie systemu zbierania streszczeń (system już działa pod adresem cabstrakty.ptbioch.edu.pl).
Podczas Zebrania wypełniono także stautowe i regulaminowe obowiązki Zarządu. Skarbnik, dr hab. Elżbieta Rębas przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2017 i projekt budżetu Towarzystwa na rok 2018. Zebrani jednogłośnie przyjęli oba dokumenty finansowe. Przedstawiono również krótkie sprawozdania z działalności wydawniczej Towarzystwa a przewodniczący odpowiednich komisji przedstawili stan prac nad nagrodami, corocznie przez Towarzystwo przyznawanymi.
Omówione zostały również plany co do uczestnictwa w dwóch międzynarodowych konferencjach: tradycyjnie współorganizowanej przez Towarzystwo konferencji im. JK Parnasa, gromadzącej biochemików z Izraela, Polski i Ukrainy oraz nowej inicjatywie organizacji kameralnej konferencji poświęconej dwustupięćdziesięcioleciu urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, organizowanej wspólnie z Towarzystwami Białoruskim i Litewskim.
Zebrani podjęli również decyzje formalne:
Poparli wniosek społeczności koleżanek i kolegów z Rzeszowa o utworzenie oddziału towarzystwa w tym mieście, który zostanie przedstawiony pod głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu Towarzystwa, podczas Kongresu BIO 2018 w Gdańsku.
Zdecydowali się wystawić kandydatury trojga członków Towarzystwa na zwalniające się stanowiska we władzach FEBS: prof. dr hab. Jolantę Jurę do FEBS Fellowships Committee, prof. dr hab. Dariusza Rakusa do FEBS Advanced Courses Committee oraz dr hab. Pawła Pomorskiego prof. nadzw, do FEBS Education Committee.
Na koniec Zarząd przegłosował przyjęcie nowych członków Towarzystwa.

ICE2

banner strona

FEBS2018

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

"O nauce w Polsce – zamyślenie"

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w końcu stycznia b.r. odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego pt. „O nauce w Polsce – zamyślenie”  z udziałem znakomitości polskiej nauki. Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof....

więcej więcej

Z ŻYCIA BIOCHEMII

(Bio)chemia w pincie Guinessa

(Bio)chemia w pincie Guinessa

Andy Brunning zgłębia gorycz i pienistość słynnego piwa..

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wspomnienie z BIO 2014

Wspomnienie z BIO 2014

Przypomnijmy sobie jak było, zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Kongresu Bio 2014

więcej więcej