logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

100 lat Instytutu Nenckiego

100 lat Instytutu Nenckiego

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN rozpoczął swoją działalność w 1918 roku i jest obecnie jednym z największych nie-uniwersyteckich centrów badań biologicznych Polsce. Rok 2018 jest więc specjalną datą w historii instytutu: obchodzimy 100-lecie powołania Instytutu Nenckiego!

więcej więcej

Wystawa „Art and Science“

Wystawa „Art and Science“

Wystawa „Art and Science“z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego„OBRAZOWANIE BIOLOGICZNE: INSPIRACJE NIEWIDZIALNYM ŚWIATEM?“Wernisaż: 17 stycznia 2018 o godzinie 13:13w siedzibie Instytutu Nenckiego PAN

więcej więcej

FEBS Advanced Courses 2018

FEBS Advanced Courses 2018

Na stronach FEBS dostępna jest już pełna lista FEBS Advanced Courses 2018 wraz z krótkimi opisami poszczególnych kursów. Zachęcamy do zapoznania się z nią i brania aktywnego udziału w przygotowanych przez FEBS wykładach i workshopach.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Prof. Janusz Bujnicki będzie reprezentował Polskę w ramach Europejskiego Forum Doradców Naukowych

Prof. Janusz Bujnicki - członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego - został wybrany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski w strukturach Europejskiego Forum Doradców Naukowych. Prof. Bujnicki został również powołany na drugą dwuletnią kadencję jako członek...

więcej więcej

Nagroda im. Drabikowskiego za najlepszy doktorat z biochemii w 2017 r.

Szanowni Państwo, Proszę o przesyłanie kandydatur do nagrody im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej w 2017 roku. Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp....

więcej więcej

Nagroda im. Artura Rojszczaka 2018

  Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz trzynasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia...

więcej więcej

KONFERENCJE

10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology

  Wydarzenie to od dekady jest wyjątkowym spotkaniem uznanych specjalistów, na co dzień prowadzących unikalne badania w dziedzinie onkologii. Członkami Komitetu Naukowego spotkania są: Jacek Fiuth, Salem Chouaib, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Lidia Gil, Claudine Kieda, Piotr Czaplewski, Mirosław...

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. W Acta Biochimica Polonica publikowane są artykuły naukowe,...

    więcej więcej

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziadzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej