logo PTBIOCH

logo FEBS

Dziś, 1 grudnia 2016,  Profesor Jerzy Kościelak otrzymał Diploma d'Honoure Polskiego Towarzystwa Biochemicznego!

Profesor Eugeniusz Jerzy Kościelak, urodzony 6 września 1930 roku w Łodzi, jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. W Polskim Towarzystwie Biochemicznym pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego w latach 1967-1969. W latach 1993-1995 był Prezesem International Glycoconjugate Organization. Wieloletni Redaktor naczelny Acta Haematologica Polonica. Od roku 1968 związany z Instytutem Hematologii w Warszawie.

FullSizeRender

Na zdjęciu od lewej: Prof. Andrzej Legocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Prof. Eugeniusz Jerzy Kościelak, laureat Diploma d'Honoure Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk 

 

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

NAGRODA im. ARTURA ROJSZCZAKA

Nagroda im. Artura Rojszczaka! Do 31 stycznia trwa , stworzoną z myślą o młodych doktorach wyróżniających się osiągnięciami naukowymi, szerokimi horyzontami oraz umiejętnością przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Organizatorami jest Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej....

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

   List otwarty do członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

List otwarty do członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

We wrześniu 2018 spotkaliśmy się w Gdańsku na III Kongresie BIO zorganizowanym przez nasze Towarzystwo. Było to twórcze i radosne spotkanie przedstawicieli licznej braci biochemicznej na pięknym kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Cieszyliśmy się urzekającą otwartością i serdeczną gościnnością zachwycającego...

więcej więcej