logo PTBIOCH

logo FEBS

Dziś, 1 grudnia 2016,  Profesor Jerzy Kościelak otrzymał Diploma d'Honoure Polskiego Towarzystwa Biochemicznego!

Profesor Eugeniusz Jerzy Kościelak, urodzony 6 września 1930 roku w Łodzi, jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. W Polskim Towarzystwie Biochemicznym pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego w latach 1967-1969. W latach 1993-1995 był Prezesem International Glycoconjugate Organization. Wieloletni Redaktor naczelny Acta Haematologica Polonica. Od roku 1968 związany z Instytutem Hematologii w Warszawie.

FullSizeRender

Na zdjęciu od lewej: Prof. Andrzej Legocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Prof. Eugeniusz Jerzy Kościelak, laureat Diploma d'Honoure Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk 

 

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Oddział Warszawski z żalem zawiadamia o śmierci Profesor Barbary Tudek

Nieobecna Pani Profesor Barbara Tudek! W Warszawie, 1 marca b.r. zmarła po długiej chorobie Pani prof. dr hab. Barbara Tudek, naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Wspomnienie przejęłam ze strony Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poznałam Panią...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Wczoraj, w niedzielę 24 lutego 2019 r. w Krakowie odszedł na zawsze śp. Profesor Włodzimierz OSTROWSKI, lekarz, biochemik, mentor, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, do roku 1996 kierownik zakladu, obecnie Katerdy Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej więcej