logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ogromnym żalem i w zadumie, zawiadamiamy że w Olsztynie, w dniu 31 grudnia 2016 roku zmarł prof. dr hab. Henryk Kostyra.

Profesor był absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adana Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora uzyskał w 1994. roku. Zawodowo był związany z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Do przejścia na emeryturę kierował Zakładem Immunologii i Mikrobiologii Żywności (2009 -2010), wcześniej - w latach 1995 – 2008 kierował Zakładem Chemii Żywności. W okresie 1997 – 2004 z całym zaangażowaniem pełnił funkcję dyrektora ds. Nauki.

W 2004 r. pełnił funkcję prorektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, a w końcu roku 2006 roku został wybrany rektorem tej uczelni i piastował tę funkcję do końca.

Pan Prof. Henryk Kostyra był specjalistą z zakresu technologii, chemii i biochemii żywności, a Jego wiedza – cytując zapisane dzisiaj słowa w witrynie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN - wyrażona w licznych publikacjach, jeszcze długo będzie służyła kolejnym pokoleniom. Dzięki swojej rozległej wiedzy z zakresu technologii żywienia, uprawianiu nauki w niezwykle dynamicznie rozwijającej się dziedzinie jaką jest biotechnologia był członkiem Prezydium Komitetu Nauk o Żywności V Wydziału – Nauki Rolnicze, Leśne, i Weterynaryjne PAN oraz członkiem Prezydium Komitetu Nauk o Żywności w II Wydziale – Nauki Biologiczne i Rolnicze PAN, a w przeszłości także był członkiem Prezydium Komitetu Biotechnologii PAN;

Rozwijana przez Niego w niedawnej przeszłości problematyka badań naukowych  obejmowała zagadnienia hydrolizy i interakcji białek żywności ze składnikami niebiałkowymi w warunkach zbliżonych do procesów technologicznych, a końcowe, nowe produkty, były badane pod względem ich właściwości immuno- i alergennych. W zajmujących Go badaniach poszukiwał rozwiązań prowadzących do redukcji alergenności produktów spożywczych i podniesienia progu tolerancji na nie za pomocą ustnej immunoterapii u osób dotkniętych alergią pokarmową.

Profesor był członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; w przeszłości prowadził Oddział Towarzystwa w Olsztynie, był aktywny w Zarządzie Głównym, zawsze przyjazny i w trudnych sytuacjach znajdujący rozwiązanie. Pan Profesor był erudytą, pasjonował sie nauką o żywności; nauka była dla badacza sensem życia. Łącząc wiedzę, fascynację nauką i talenty oratorskie prezentował sie jako znakomity nauczyciel akademicki. Ujmujący, elegancki sposób bycia, serdeczność, niezwykła sumienność w działaniu zjednywały Mu ludzi. Walory osobiste i intelektualne pozostawią w nas trwały ślad Jego obecności. On sam znajdzie miejsce w pamięci i sercu wielu z nas. Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla Bliskich i prawdziwej Nauki.

Pani prof. Elżbiecie Kostyrze kierującej Katedrą Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Rodzinie oraz Współpracownikom Nieobecnego słowa serdecznego, głębokiego współczucia przekazuje Prezes, Zarząd Główny i zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Biochemicznym.

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Oddział Warszawski z żalem zawiadamia o śmierci Profesor Barbary Tudek

Nieobecna Pani Profesor Barbara Tudek! W Warszawie, 1 marca b.r. zmarła po długiej chorobie Pani prof. dr hab. Barbara Tudek, naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Wspomnienie przejęłam ze strony Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poznałam Panią...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Wczoraj, w niedzielę 24 lutego 2019 r. w Krakowie odszedł na zawsze śp. Profesor Włodzimierz OSTROWSKI, lekarz, biochemik, mentor, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, do roku 1996 kierownik zakladu, obecnie Katerdy Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej więcej