logo PTBIOCH

logo FEBS

Program konferencji obejmuje zagadnienia na pograniczu świata „bio” i „nano”: zjawiska zwijania i agregacji białek, oddziaływania białek i kwasów nukleinowych, dynamikę błon, spektroskopię pojedynczych cząsteczek, biosensory, nanostruktury hybrydowe, zjawiska na styku materii organicznej i ciał stałych, zarówno w ujęciu doświadczalnym, jak i teoretycznym. Poprzednie edycje tej konferencji cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. W konferencji bierze udział średnio ok. 140 osób z wielu krajów świata.

Zaproszenie do pobarania

 

W imieniu komitetu Organizacyjnego BioNano6,
z wyrazami szacunku,
Anna Niedźwiecka

 

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Oddział Warszawski z żalem zawiadamia o śmierci Profesor Barbary Tudek

Nieobecna Pani Profesor Barbara Tudek! W Warszawie, 1 marca b.r. zmarła po długiej chorobie Pani prof. dr hab. Barbara Tudek, naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Wspomnienie przejęłam ze strony Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poznałam Panią...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Wczoraj, w niedzielę 24 lutego 2019 r. w Krakowie odszedł na zawsze śp. Profesor Włodzimierz OSTROWSKI, lekarz, biochemik, mentor, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, do roku 1996 kierownik zakladu, obecnie Katerdy Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej więcej