logo PTBIOCH

logo FEBS

Program konferencji obejmuje zagadnienia na pograniczu świata „bio” i „nano”: zjawiska zwijania i agregacji białek, oddziaływania białek i kwasów nukleinowych, dynamikę błon, spektroskopię pojedynczych cząsteczek, biosensory, nanostruktury hybrydowe, zjawiska na styku materii organicznej i ciał stałych, zarówno w ujęciu doświadczalnym, jak i teoretycznym. Poprzednie edycje tej konferencji cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. W konferencji bierze udział średnio ok. 140 osób z wielu krajów świata.

Zaproszenie do pobarania

 

W imieniu komitetu Organizacyjnego BioNano6,
z wyrazami szacunku,
Anna Niedźwiecka

 

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W ramach programu "Nowe Horyzonty Przyrodnicze" 25 kwietnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył się wykład kolejnego prelegenta Pana Prof. Jerzego Żołądzia. Zgodnie z przyjętym zwyczajem zamieszczamy notatkę oraz zdjęcia z wykładu.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zmiana siedziby Biura Zarządu Głównego PTBioch.

Szanowni Państwo, zawiadamiamy, że od dnia 1 czerwca 2019, Biuro Zarządu Głównego PTBioch. mieści się w lokalu nr 6, I piętro w dawnej części hotelowej Instytutu Biologii Doświadczalnej (południowa strona budynku zwierzętarni). Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian.  

więcej więcej