logo PTBIOCH

logo FEBS

Program konferencji obejmuje zagadnienia na pograniczu świata „bio” i „nano”: zjawiska zwijania i agregacji białek, oddziaływania białek i kwasów nukleinowych, dynamikę błon, spektroskopię pojedynczych cząsteczek, biosensory, nanostruktury hybrydowe, zjawiska na styku materii organicznej i ciał stałych, zarówno w ujęciu doświadczalnym, jak i teoretycznym. Poprzednie edycje tej konferencji cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. W konferencji bierze udział średnio ok. 140 osób z wielu krajów świata.

Zaproszenie do pobarania

 

W imieniu komitetu Organizacyjnego BioNano6,
z wyrazami szacunku,
Anna Niedźwiecka

 

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

NAGRODA im. ARTURA ROJSZCZAKA

Nagroda im. Artura Rojszczaka! Do 31 stycznia trwa , stworzoną z myślą o młodych doktorach wyróżniających się osiągnięciami naukowymi, szerokimi horyzontami oraz umiejętnością przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Organizatorami jest Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej....

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

   List otwarty do członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

List otwarty do członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

We wrześniu 2018 spotkaliśmy się w Gdańsku na III Kongresie BIO zorganizowanym przez nasze Towarzystwo. Było to twórcze i radosne spotkanie przedstawicieli licznej braci biochemicznej na pięknym kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Cieszyliśmy się urzekającą otwartością i serdeczną gościnnością zachwycającego...

więcej więcej