logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Prof. Ryszard Gryglewski urodził się w 1932 r. w Wilnie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej ukończył z wyróżnieniem w Krakowie w 1955 r. Tytuł profesora otrzymał w 1971 r. Długie lata kierował Katedrą Farmakologii Akademii medycznej w Krakowie, a w latach 1981 - 1984 był rektorem tej uczelni. Uczony jest członkiem wielu stowarzyszeń farmakologicznych na świecie, laureatem nagród i odznaczeń polskich i zagranicznych. W roku 2011 Polskie Towarzystwo Biochemiczne nadało Profesorowi Ryszardowi Gryglewskiemu najwyższą godność – członkostwo honorowe Towarzystwa. W 1997 otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w zakresie nauk medycznych i biologicznych.

Dziedziną pracy naukowej prof. Gryglewskiego jest farmakologia doświadczalna i kliniczna, sekrecyjna funkcja śródbłonka w układzie krążenia. Jego badania wykazały, że wydzielanie prostacykliny i tlenku azotu przez komórki śródbłonka jest procesem sprzężonym, oraz wyjaśniły wpływ nadtlenków lipidów na biosyntezę prostacykliny. Wspólne badania z prof. Andrzejem Szczeklikiem stanowiły podstawę teorii o roli niedoboru prostacykliny w rozwoju miażdżycy. Prof. Gryglewski bada także znaczenie zaburzeń sekrecji śródbłonka w miażdżycy, zakrzepicach, nadciśnieniu i we wstrząsie septycznym, jak również mechanizmy działania leków przeciwpłytkowych, trombolitycznych i kardioprotekcyjnych.

Profesor ogłosił i udowodnił hipotezę mówiącą, że częste napady astmy oskrzelowej spowodowane są zahamowaniem aktywności cyklooksygenazy przez aspirynę i inne niesterydowe leki przeciwzapalne. W ostatnich latach odkrył, iż leki przeciwpłytkowe, m.in. wywierają silne działanie fibrynolityczne w mechanizmie zależnym od śródbłonka tętnic.

Prof. Gryglewski pracując w laboratorium Johna Vana wyjaśnił mechanizmy uwalniania prostacykliny ze śródbłonka tętnic, opisał jej właściwości biologiczne, a następnie wprowadził ją do terapii chorób tętnic.

Za odkrycie prostacykliny John Vane, Sune Bergstroem i Bengt Samuelsson – brytyjscy członkowie zespołu - otrzymali w roku 1982 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Należy do najczęściej cytowanych w zachodniej literaturze polskich naukowców.

W 2002 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył prof. Gryglewskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Polskie Towarzystwo Biochemiczne z szacunkiem i z radością dołącza się do serdecznych gratulacji!

zbiorowodwnld2059075389

"Szersze informacje o osiągnięciach naukowych Pana Profesora i realizowanych oraz zaplanowanychbadaniach są dostępne pod adresem: http://jcet.eu/new/"

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Oddział Warszawski z żalem zawiadamia o śmierci Profesor Barbary Tudek

Nieobecna Pani Profesor Barbara Tudek! W Warszawie, 1 marca b.r. zmarła po długiej chorobie Pani prof. dr hab. Barbara Tudek, naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Wspomnienie przejęłam ze strony Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poznałam Panią...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Wczoraj, w niedzielę 24 lutego 2019 r. w Krakowie odszedł na zawsze śp. Profesor Włodzimierz OSTROWSKI, lekarz, biochemik, mentor, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, do roku 1996 kierownik zakladu, obecnie Katerdy Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej więcej