logo PTBIOCH

logo FEBS

Uczniowie ci zostali wyłonieni na podstawie wyników testu etapu szkolnego, który został przeprowadzony przez nauczycieli. Merytoryczny patronat nad Konkursem tradycyjnie objął Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, natomiast Honorowy Patronat Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Teresa Misiak, Lubelski Kurator Oświaty, która osobiście gratulowała zwycięzcom, wyróżnionym oraz wszystkim nauczycielom i uczniom.

Komisja oceniająca, składająca się z pracowników naukowych Zakładu Biochemii, na podstawie uzyskanych wyników wyłoniła laureatów VIII edycji Konkursu Biochemicznego:

I miejsce - Adam Wójtowicz, Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Lublinie

II miejsce - Alicja Skrobucha, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kraśniku

III miejsce - Ignacy Tarski, ZSO, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

I wyróżnienie - Paulina Duda, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

II wyróżnienie - Karol Kanon, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

III wyróżnienie - Michał Łepik, II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

IV wyróżnienie - Aleksandra Ozygała, Zespół Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie.

Zgodnie z Uchwałą Senatu UMCS laureaci Konkursu (1-3 miejsce) są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na kierunki Biologia i Biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Laureaci otrzymali cenne nagrody książkowe, osoby wyróżnione drobne upominki a szkoły wzięły udział w losowaniu biochemicznych upominków. Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorem, którzy wsparli organizatorów Konkursu. Fundatorami nagród byli: Prof. Kazimierz Trębacz - Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Stowarzyszenie POSTIS w Lublinie oraz firmy MERCK i Science Plast. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim sponsorom; dzięki nim mogliśmy nagrodzić laureatów ale także uczestników i szkoły.

Swoje podziękowania kieruję do uczniów i nauczycieli za przygotowanie do Konkursu, do pracowników Zakładu Biochemii UMCS oraz doktorantów za ich pracę przed i w czasie Konkursu. Dziękuję też studentom ze Studenckiego Koła Naukowego Biochemików UMCS, którzy w czasie oczekiwania na wyniki wygłosili wykłady o kapsaicynie, biokatalizie i biologii syntetycznej oraz krótką prezentację zachęcającą wszystkich do studiowania na naszym Wydziale. Podziękowania kieruję także do Władz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, które od tych kilku lat wspierają organizację Konkursu Biochemicznego. Konkurs Biochemiczny jest jedynym tego rodzaju konkursem organizowanym w Polsce i cieszy się zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli. A dla nas organizatorów, jest promocją Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. (Anna Jarosz-Wilkołazka – UMCS, PTBioch).

Zdjęcia – Marta Ruminowicz-Stefaniuk

Fot. 1. Zwycięzca VIII edycji Konkursu Biochemicznego Adam Wójtowicz ze swoją Panią Profesor Anną Panasiuk (Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Lublinie) oraz członkowie kapituły wręczającej nagrody.

Fot.1

Fot. 2. Rozwiązywanie testów przez uczniów.

Fot.2

Fot. 3. Logo Konkursu Biochemicznego

Fot.3

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Oddział Warszawski z żalem zawiadamia o śmierci Profesor Barbary Tudek

Nieobecna Pani Profesor Barbara Tudek! W Warszawie, 1 marca b.r. zmarła po długiej chorobie Pani prof. dr hab. Barbara Tudek, naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Wspomnienie przejęłam ze strony Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poznałam Panią...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Wczoraj, w niedzielę 24 lutego 2019 r. w Krakowie odszedł na zawsze śp. Profesor Włodzimierz OSTROWSKI, lekarz, biochemik, mentor, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, do roku 1996 kierownik zakladu, obecnie Katerdy Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej więcej