logo PTBIOCH

logo FEBS

Sekcje

Kontakt

Sekcja Kwasów Nukleinowych
Stanowisko:
Przewodniczący prof. IChB PAN dr hab. Zbigniew Warkocki
Adres:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14
Poznań
61-704
Telefon:
(61) 852 85 03 wew 1263

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Profil Naukowy dr hab. Zbigniewa Warkockiego: Moje zainteresowania badawcze skupiają się na procesach metabolizmu RNA. Projekt doktorski wykonywałem w Instytucie im. Maxa Plancka Chemii Biofizycznej w Getyndze w Niemczech pod kierownictwem prof. Reinharda Lührmanna. Udało mi się zrekonstruować proces składania mRNA z wykorzystaniem oczyszczonych komponentów w tym makromolekularnego kompleksu białkowo-RNA, spliceosomu, oraz białek celem analiz biochemicznych i strukturalnych. Staż podoktorski wykonywałem w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie w laboratorium prof. Andrzeja Dziembowskiego poświęcając się analizom wpływu modyfikacji końców 3’ RNA na ich stabilność i funkcjonalność w komórkach człowieka. Odkryłem m.in. rolę urydylacji końców 3’ w regulacji ludzkich mobilnych elementów genetycznych tzw. skaczących genów, a także w regulacji mRNA i RNA niekodujących białek. Po zakończeniu stażu podoktorskiego, odbyłem staż naukowy w Instytucie Genetyki i Medycyny Molekularnej w Edynburgu, oraz rozpocząłem pracę w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w roli lidera grupy badawczej, kontynuując prace zainicjowane w trakcie stażu, a także otwierając nowe przestrzenie dla badań nad mobilnymi elementami genetycznymi i metabolizmem RNA.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej