logo PTBIOCH

logo FEBS

Sekcje

Kontakt

Stanowisko:
Przewodniczące Prof. Prof. Anna Bielak-Żmijewska i Grażyna Mosieniak
Adres:
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3
Warszawa
02-093

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

gm starzenie

Dr hab. Grażyna Mosieniak ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym, SGGW, specjalizacja – genetyka roślin. Od 1993 r. pracuje w Instytucie Nenckiego, gdzie uzyskała stopień doktora oraz doktora habilitowanego. W latach 2000/01 odbyła staż podoktorski w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, w latach 2001 - 2023 członek Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia. W 2024 r. dołączyła do Pracowni Cytometrii. Prowadzone przez nią badania dotyczą molekularnego mechanizmu starzenia komórek prawidłowych i nowotworowych. Kierowała kilkoma projektami badawczymi NCN dotyczącymi starzenia komórkowego, uczestniczyła w projektach europejskich poświęconych badaniu starzenia człowieka. Opublikowała ponad 50 artykułów naukowych. Prowadziła kurs molekularnych podstaw starzenia dla studentów. Część swojej działalności zawodowej poświęca popularyzacji nauki. Jest członkiem PtBioch od 1994 r., członkiem Zarządu Fundacji Nenckiego od 2021, Sekretarzem Rady Naukowej Instytutu Nenckiego (2023-2027).

e-mail: g.mosianiak@nencki.edu.pl

ab starzenie

Dr hab. Anna Bielak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja embriologia. Od 1994 roku związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. W 2003 roku uzyskała stopień doktora, a w 2016 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia. Od ponad 20 lat zajmuje się badaniem mechanizmów starzenia komórkowego oraz jego roli w starzeniu organizmu i rozwoju chorób wieku podeszłego. Ostatnie badania dotyczą zmian architektury jądra komórkowego, składu porów jądrowych i struktury chromatyny towarzyszących starzeniu. Współautorka ponad 40 publikacji naukowych, członkini paneli eksperckich, recenzentka w kilkudziesięciu czasopismach naukowych, kierowniczka i wykonawczyni kilkunastu projektów badawczych. Pełniła rolę promotora lub opiekuna naukowego studentów różnych uczelni (UW, PW, SGGW) wykonujących prace magisterskie i inżynierskie, a także promotora przewodów doktorskich. Współorganizatorka kilku konferencji dotyczących procesu starzenia.

e-mail: a.bielak@nencki.edu.pl

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej