logo PTBIOCH

logo FEBS

Sekcje

Kontakt

Sekcja Molekularne mechanizmy ruchliwości
Stanowisko:
Przewodniczący Prof. dr hab. Joanna Moraczewska
Adres:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Biologicznych, Al. Ossolińskich 12
Bydgoszcz
85-093
Telefon:
(52) 3259219

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Prof. dr hab. Joanna Moraczewska specjalizuje się w biochemii białek odpowiedzialnych za procesy ruchliwości komórkowej. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę naukową rozpoczęła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, gdzie pod kierunkiem Prof. Hanny Strzeleckiej-Gołaszewskiej prowadziła badania nad funkcjonalnymi zmianami strukturalnymi w aktynie. Podczas staży podoktorskich na Sydney University oraz University of Medicine and Dentistry of New Jersey swoje zainteresowania rozszerzyła na białka regulujące funkcje aktyny. Po powrocie do Polski, dzięki grantom finansowanym przez The Wellcome Trust i NCN, stworzyła laboratorium biochemiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie wraz ze swoją grupą badawczą pracuje nad molekularnymi podstawami skurczu i ruchliwości. Po patronatem PTBioch organizowała seminaria i międzynarodowe konferencje naukowe. Jest redaktorem „Acta Biochimica Polonica” oraz „Cytoskleton”.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej