logo PTBIOCH

logo FEBS

Sekcje

Kontakt

Stanowisko:
Przewodniczące dr. Dawid Wnuk
Adres:
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński,
Gronostajowa 7
Kraków
30-387

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Kim jesteśmy?
Obecnie w skład Sekcji wchodzą młodzi naukowcy z kilku Oddziałów Polskiego Towarzystwa Biochemicznego: krakowskiego, poznańskiego, lubelskiego, łódzkiego, katowickiego i wrocławskiego.
Jaka jest nasza misja?
Naszym celem jest rozwijanie wspólnych działań i wydarzeń, w tym dyskusji tematycznych, konferencji naukowych, sympozjów i warsztatów, dzielenie się zasobami, a także wskazywanie młodym naukowcom możliwości działania w nauce w kraju i poza nim poprzez zapewnienie odpowiednich kontaktów i networking, w szeroko pojętym obszarze nauk o życiu (life-sciences).
Jak do nas dołączyć?
Jeżeli jesteś młodą naukowczynią/naukowcem (do 40 r.ż.) i chcesz do nas dołączyć skontaktuj się z nami przez email: febs.jr@ptbioch.edu.pl

gm starzenie

Przewodniczący,

Dr Dawid Wnuk jest adiunktem w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską obronił w roku 2022. Jego zainteresowania obejmują rolę szlaków sygnalizacji wewnątrzkomórkowej w przebiegu zmian fenotypowych komórek podczas procesów włóknienia tkanek, a także wykorzystanie związków pochodzenia roślinnego w przeciwdziałaniu procesom włóknienia tkanek i narządów. Interesuje się również wprowadzaniem systemów zarządzania jakością (ISO9001, GMP, GDP, GLP) do praktyki wytwarzania produktów medycznych terapii zaawansowanych (ATMP). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie nagradzany za osiągniecia naukowe i dydaktyczne stypendiami i nagrodami Rektora UJ. Laureat kilku stypendiów naukowych (m.in. stypendium doktorskiego Etiuda), projakościowych, a także dwóch stypendiów wyjazdowych FEBS. Współautor ponad 30. publikacji naukowych i ponad 60. doniesień zjazdowych, współorganizator kilkudziesięciu wydarzeń popularyzujących naukę, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz konsultant tłumaczenia książek popularnonaukowych (Moonshot, Kod Życia). Członek kilku towarzystw naukowych: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki. Z sylwetką dra Wnuka można zapoznać się tutaj: https://zbk.wbbib.uj.edu.pl/zespol/pracownicy/dawid-wnuk

e-mail: dawid.wnuk@uj.edu.pl

ab starzenie

Zastępca Przewodniczącego,

Mgr Patryk Frąckowiak jest doktorantem w Zakładzie Biologii Molekularnej i Biotechnologii w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu. Pracę doktorską zatytułowaną: „Analiza indukcji odporności przy użyciu biostymulatorów z rodzaju benzotiadiazoli [BTH oraz jego pochodnych], ich wpływu na równowagę metaboliczną traktowanych roślin, z uwzględnieniem infekcji wirusowej, jako zewnętrznego czynnika biotycznego” realizuje pod opieką dr hab. Aleksandry Obrępalskiej-Stęplowskiej, prof. IOR-PIB. Określając sposób działania badanych biostymulatorów roślin, jego badania mogą przyczynić się do ograniczenia używania pestycydów na korzyść bardziej bezpiecznych dla środowiska substancji. W swojej pracy wykorzystuje analizy multiomiczne oraz wiedzę biostatystyczną określając wpływ badanych biostymulatorów na odpowiedź odpornościową roślin na stresy abiotyczne oraz biotyczne, skupiając się na patogenach wirusowych, gdyż aktualnie brak na rynku efektywnego przeciwwirusowego środka ochrony roślin. W ramach projektu NCN Preludium 20, którego jest kierownikiem, stara się określić mechanizmy działania wybranych biostymulatorów na potranskrypcyjny proces wyciszania genów (z ang. Post-Transcriptional Gene Silencing, PTGS) w traktowanych roślinach, hamującego w nich replikację wirusów i szerzenie się infekcji. Interesuje się również zwiększaniem właściwości prozdrowotnych roślin po wpływem różnych czynników, trójczynnikowymi interakcjami roślina-wektor-patogen oraz związkami lotnymi wydzielanymi przez rośliny pod wpływem różnych bodźców. Patryk Frąckowiak jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Proteomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.

Media elektroniczne Sekcji:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555243363855&locale=pl_PL
X (Twitter): https://twitter.com/FEBSJrPoland
Instagram: https://www.instagram.com/febsjrpl/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/febs-poland-junior-section-669721303/

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej