logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniach od 12 do 13 lipca br., po zakończeniu Kongresu Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) w Tours (Francja), odbyło się spotkanie Rady FEBS. W trakcie posiedzenia delegaci europejskich towarzystw biochemicznych przyjęli dokument, przedstawiony przez Sekretarza Generalnego Miguela DeLa Rosę, definiujący na najbliższe lata strategiczne kierunku działania FEBS.

Dokonano wyboru na kolejną kadencję Skarbnika FEBS - Franka Michelangeliego, Przewodniczącego Komitetu Publikacyjnego - Johannesa Buchnera oraz Przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Kariery Młodych Naukowców - Irene Diaz-Moreno. Przyjęto aplikację Holenderskiego Towarzystwa Biochemicznego dotyczącą organizacji Kongresu FEBS w 2026 roku. Paweł Świtoński z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu został wybrany to Komitetu Stypendialnego (więcej informacji obok). Polskie Towarzystwo Biochemiczne było reprezentowane na posiedzeniu Rady FEBS przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego - Adama Szewczyka (Instytut Nenckiego PAN). Członkiem Komitetu Wykonawczego FEBS, od 2022 roku, jest Piotr Laidler (UJ) pełniący funkcję Congress Counselora. Kolejny Kongres FEBS odbędzie się w Mediolanie w dniach 29 czerwiec – 3 lipiec 2024 roku.

Council FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej