logo PTBIOCH

logo FEBS

Prof. Rostyslav Stoika studiował biochemię na Państwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki. Studia te ukończył w roku 1972. W 1979 obronił pracę doktorską w Uniwersytecie Lwowskim, uzyskując tytuł kandydata nauk (PhD). W tym czasie pracował we Lwowskim oddziale Kijowskego Instytutu Biochemii Ukraińskiej Akademii nauk im. O.V. Palladina. W 1996 roku uzyskał na Uniwersytecie Lwowskim tytuł profesora biochemii. Jednocześnie, od roku 1987, pełnił funkcję wicedyrektora a od 1995 roku dyrektora Oddziału Komórkowych Systemów Regulacyjnych Instytutu Palladyna. W 2000 roku dokonało się przekształcenie lwowskiego oddziału Instytutu Palladyna w niezależny Instytut Biologii Komórki Ukraińskiej Akademii Nauk.

Działalność prof. Stoiki przyniosła mu liczne honory środowiskowe, między innymi: w 1997 roku uzyskał honorową profesurę fundacji Sorosa, w 2002 roku został zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a w 2006 roku został członkiem-korespondentem Ukraińskiej Akademii Nauk. Prof. Stoika uzyskał liczne nagrody, w tym Nagrodę Palladina Akademii Nauk Ukrainy w dziedzinie biochemii (1987), Nagrodę Kavetsky'ego Akademii Nauk Ukrainy w dziedzinie onkologii eksperymentalnej (2006), Nagrodę Państwowej Ukrainy w dziedzinie nauki i technologii (2020) oraz tytuł Zasłużonego Działacza Nauki i Techniki Ukrainy (2020).

Prof. Stoika pracuje na pograniczu biochemii i biologii komórki, a jego zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego zagadnienia sygnalizacji komórkowej.

Prof. Stoika przyczynił się do zacieśnienia współpracy pomiędzy Polskim a Ukraińskim Towarzystwami Biochemicznymi, inicjując cykl międzynarodowych Konferencji im. Jana Karola Parnasa. W roku 1996 był organizatorem pierwszej Konferencji Parnasowskiej we Lwowie, współorganizatorem drugiej, która odbyła się w roku 1998 w Gdańsku i trzeciej Konferencji Parnasowskiej we Lwowie.

 

 Na zdjęciu: Prof. Rostislav Stoika, obok prof. Jolanta Barańska  i prof. Stefan Angielski, Lwów 2002

 

Stoika3

 

Zdjęcie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTBioch, Sekretarz Towarzystwa prof. Paweł Pomorski wygłasza laudację przygotowaną przez Profesor Jolantę Barańską.

Stoika

 V Kongres BIO2023 współfinansowany był z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” numer projektu: DNK/SN/546993/2022

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej