logo PTBIOCH

logo FEBS

Oglądaj na YouTube

W dniu 24 października 2023 r., Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, zorganizował on-line mini-sympozjum pt.: „Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu”. Na sympozjum zarejestrowało się 246 osób. Przed przystąpieniem do zasadniczej części, składającej się z 9-ciu wykładów, krótki wstęp wygłosiła prof. dr hab. Ewa Sikora, kierownik Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN. Następnie wykłady wygłosili: dr hab. Katarzyna Broczek, prof. dr hab. Krzysztof Książek, dr Adam Krzystyniak, dr hab. Grażyna Mosieniak, dr Mikołaj Ogrodnik, prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, dr Damian Śliż, prof. dr hab. Jacek Witkowski i prof. dr hab. Urszula Wojda. Była to znakomita okazja, by zgłębić/poszerzyć swoją wiedzę nt. molekularnych procesów odpowiedzialnych za starzenie się komórek i całego organizmu, jak też usłyszeć rady/wskazówki, co robić, aby starzeć się wolniej i zdrowo. W imieniu organizatorów, prof. dr hab. Ewy Sikory, dr hab. Anny Bielak-Żmijewskiej, dr hab. Grażyny Mosieniak i własnym, składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, a szczególności sekretarzowi Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, dr hab. Pawłowi Pomorskiemu za pomoc podczas przygotowania mini-sympozjum.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku...

więcej więcej