logo PTBIOCH

logo FEBS

W bieżącym roku Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) obchodzi 60tą rocznicę swojego powstania. Na początku lat sześćdziesiątych współdziałanie najważniejszych biochemicznych europejskich towarzystw naukowych zapoczątkowała nową formułę międzynarodowej współpracy naukowej. W 1964 roku, powstała formalna struktura – Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS). Jednym z członków założycieli FEBS było Polskie Towarzystwo Biochemiczne, kierowane przez Kazimierza Zakrzewskiego.

Obecnie portfolio FEBS obejmuje wydawanie renomowanych czasopism FEBS Letters, FEBS Journal, Molecular Oncology oraz FEBS OpenBio. Dodatkowo Federacja organizuje zaawansowane kursy szkoleniowe w obszarach badawczych współczesnej biochemii i biologii molekularnej. Federacja aktywnie, przez systemy stypendialne, wspiera międzynarodowe wizyty w laboratoriach badawczych. Corocznie organizowane Kongresy FEBS stanowią atrakcyjna ofertę zwłaszcza dla naukowców rozpoczynających swoją karierę zawodową. Stanowią też unikalne forum wymiany myśli pomiędzy uczonymi reprezentującymi szeroki wachlarz badawczy. Z nadejściem XXI wieku FEBS rozpoczął kluczowe programy wspierające edukację, równość płci w nauce, wsparcie młodych naukowców, a także komunikację ze społeczeństwem. Punktem centralnym wielu programów FEBS jest nadal ułatwianie wymiany naukowej i współpracy między badaczami z różnych krajów, wspieranie rozwoju naukowców na wczesnym etapie kariery.

Polskie Towarzystwo Biochemiczne od samego początku aktywnie uczestniczyło w działaniach Federacji. Prezydentami FEBS byli Jolanta Barańska i Piotr Laidler, którzy aktywnie zaangażowali się w organizację Kongresów FEBS w Warszawie (2004) oraz Krakowie (2019). W strukturach FEBS wieloletnie funkcje pełnili Maciej Nałęcz (przewodniczący komisji stypendialnej) oraz Adam Szewczyk (Congress Counselor). Warto zaznaczyć, że obecnie tę rolę pełni Piotr Laidler. Wielu członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego aktywnie uczestniczyło w komitetach naukowych Kongresów FEBS oraz komisjach problemowych FEBS, m.in. Andrzej Legocki, Jolanta Jura, Andrzej Dżugaj oraz Jan Barciszewski. FEBS od wielu lat wspiera organizację Konferencji Polsko-Ukraińskich im. Parnasa.

FEBS towarzyszy europejskiej społeczności biochemików od 60 lat! Rok 2024 będzie czasem radości z bogactwa wieloletniej współpracy europejskich naukowców. Władze FEBS ogłoszą wkrótce "Dzień Nauk o Życiu Molekularnym", więc warto się spotkać w tym roku w Mediolanie podczas 48. Kongresu FEBS!

IMG 6996

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej