logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 2 lutego br. na platformie ZOOM odbyło się zebranie Rady Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS Council). Sekretarz Generalny FEBS prof. Miguel De La Rosa (Hiszpania) przedstawił proponowane zmiany Regulaminu FEBS dotyczące m.in. zmian strukturalnych FEBS, wprowadzenia spotkań komitetów FEBS on-line oraz zasad finansowania Kongresów FEBS przez Towarzystwa narodowe. Reprezentanci wszystkich towarzystw narodowych jednogłośnie zaakceptowali proponowane zmiany. Omówiono także różne inicjatywy planowane z okazji 60tej rocznicy powstania FEBS, które będą realizowane w czasie Kongresu FEBS w Mediolanie, w bieżącym roku. Polskie Towarzystwo Biochemiczne jest współorganizatorem jednego z takich wydarzeń (Bio-Art Image contest: the-beauty-behind-biological-sciences). Członkiem Komitetu Wykonawczego FEBS jest prof. Piotr Laidler. Na spotkaniu Rady FEBS Polskie Towarzystwo Biochemiczne było reprezentowane przez prof. Adama Szewczyka, Prezesa Towarzystwa.

FEBS spotkanie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej