logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 15 lutego br. odbyło się na platformie ZOOM spotkanie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W trakcie spotkania omówiono m.in. przygotowania do Kongresu PTBioch BIO2025 w Poznaniu oraz udział PTBioch w Kongresie FEBS 2024 w Mediolanie.

Przedstawiono informacje o spotkaniu on-line Rady Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS). Podsumowano działania w roku 2023 oraz plany na rok 2024 sekcji tematycznych PTBioch. Omówiono zasady regulaminu nagrody Diplomme D'Houneur PTBioch oraz działania Towarzystwa dotyczące 140 rocznicy urodzin Jakuba Parnasa. Zapowiedziano stworzenie cyklu wykładów na platformie ZOOM pt. "Od nauki do społeczeństwa", z okazji 60-lecia FEBS.

W spotkaniu uczestniczyli: Adam Szewczyk (Prezes PTBioch), Piotr Laidler (wiece-Prezes PTBioch), Elżbieta Rębas (Skarbnik PTBioch), Paweł Pomorski (Sekretarz ZG PTBioch), Wiesława Jarmuszkiewicz) oraz Ewa Jaworska (Kierownik Biura PTBioch).

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej