logo PTBIOCH

logo FEBS
Szanowni Państwo,
 
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " Nowe narzędzia badawcze w diagnostyce i terapii chorób ". Webinar on-line odbędzie się 14 marca 2024 r., o godz. 12:00.
 
Wykłady wygłoszą:
 
  1. Dr n.med. Marcin Talar
Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Chemii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi " Analiza obrazu z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych" (godz. 12:05)
 
  1. Mgr Marta Kozieł, Starszy specjalista ds. badań naukowych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zespół Laboratoriów BRaIn“Mikroskopia konfokalna oparta o technologię wirujących dysków”(godz. 12:55)
 
  1. Dr hab. n.med. Tomasz Boczek, prof. uczelni
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej, Zakład Neurochemii Molekularnej " Zastosowanie techniki FRET do przyżyciowego obrazowania szlaków sygnalizacyjnych w komórkach nerwowych”(godz. 13:45)
 
Link do bezpłatnej rejestracji:
 
 
Serdecznie zapraszamy
 
Zarząd Łódzkiego Oddziału PTBioch
 
PROGRAM:
 14 03 2024 1
 
14 03 2024 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej