logo PTBIOCH

logo FEBS

FEBS Booster Fund W 60. rocznicę powstania FEBS, w 2024 roku, po raz pierwszy został otwarty program: Fundusz FEBS Booster Fund, mający na celu pomóc naukowcom akademickim rozpoczynającym karierę zawodową. Granty te skierowane są do młodych, niezależnych badaczy, posiadających stanowisko naukowe (tj. stanowisko adiunkta lub równoważne) w rozwijaniu własnych niezależnych badań poprzez przyznanie im jednorazowego grantu w wysokości 25 000 euro przeznaczonej na drobny sprzęt i materiały eksploatacyjne oraz podróże badawcze w celu opracowania nowatorskiego projektu naukowego – umożliwiającego beneficjentowi uzyskanie większej niezależności, tj. publikowanie artykułów lub generowanie danych, które pomogą mu ubiegać się o większe granty od dostawców finansowania w przyszłości. Przewiduje się, że rocznie zostanie przyznanych do 25 dotacji. Program ten zostanie po raz pierwszy otwarty w 2024 r., w 60. rocznicę powstania FEBS, i oczekuje się, że będzie realizowany w ramach trzech rocznych zaproszeń do 2026 r. Okres składania wniosków w 2024 r. będzie trwał od 1 marca do 1 maja 2024 r. Więcej szczegółów dotyczących warunków, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, znajduje się pod linkiem: https://www.febs.org/funding/booster-fund/

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej