logo PTBIOCH

logo FEBS

Ponawiamy prośbę o przesyłanie kandydatur do nagrody im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową nastąpiło w 2023 roku. 

Termin nadsyłania zgłoszeń, decyzją Prezydium Zarządu Głównego PTBioch, został przedłużony do 31 marca 2024r.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora. 


Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: biuro@ptbioch.edu.pl 

Zgłoszenie winno zawierać:

a) list przewodni od osoby zgłaszającej pracę według formularza zgłoszeniowego 

b) plik pracy doktorskiej w formacie PDF 

c) kopie recenzji w formacie PDF. 

Ogłoszenie o przyznaniu Nagrody nastąpi do 31 sierpnia.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej