logo PTBIOCH

logo FEBS

Polskie Towarzystwo Biochemiczne informuje o zakończeniu kierowania Sekcją Kwasów Nukleinowych przez Profesora Jana Barciszewskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Profesor Jan Barciszewski pełnił funkcję kierownika Sekcji Kwasów Nukleinowych przez kilkanaście lat. Jego zaangażowanie, wiedza i wkład w rozwój tej sekcji były niezwykle istotne dla polskiej społeczności naukowej zajmującej się biochemią i biologią molekularną. Pod jego kierownictwem Sekcja Kwasów Nukleinowych kontynuowała tradycję promowania badań nad strukturą, funkcją oraz regulacją kwasów nukleinowych, a także stworzyła forum wymiany wiedzy i doświadczeń między badaczami w Polsce.

Dziękujemy Profesorowi Janowi Barciszewskiemu za jego poświęcenie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój Sekcji Kwasów Nukleinowych w Polskim Towarzystwie Biochemicznym.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej