logo PTBIOCH

logo FEBS

Dr Ewa Piotrowska została powołana przez Prezydium ZG Polskie Towarzystwo Biochemiczne na Przewodniczącą Sekcji Dydaktyki Biochemii. Dr Ewa Piotrowska jest adiunktem w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską pt. „Możliwości przewidywania na podstawie badań molekularnych stopnia zaawansowania i przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób z grupy mukopolisacharydoz oraz poszukiwanie nowych metod ich leczenia” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna. Jej zainteresowania naukowe obejmują zależności pomiędzy procesami komórkowymi i funkcjami biologicznymi, które mogłyby rzucić nowe światło na patogenezę chorób genetycznych i wskazać potencjalne kierunki rozwoju nowych terapii. Swoje kompetencje w zakresie dydaktyki akademickiej i tutoringu zdobywała uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych. Interesuje się rozwojem człowieka oraz komunikacją – szczególnie zafascynowana jest filozofią porozumienia bez przemocy (NVC, ang. Nonviolent Communication).

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej