logo PTBIOCH

logo FEBS

Polskie Towarzystwo Biochemiczne informuje o zakończeniu kierowania Sekcją Biotechnologii przez Profesora Tomasza Twardowskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Profesor Tomasz Twardowski ukończył studia na Wydziale Chemii, Fizyki i Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 1974 r. uzyskał stopień doktora (IChO PAN), a w 1982 r. stopień doktora habilitowanego (IBB PAN). Tytuł profesora nauk biologicznych nadano mu w 1993 r. Prowadzi badania dotyczące kwasów nukleinowych i białek, ponadto zajmuje się aspektami prawnymi biotechnologii.

Dziękujemy Profesorowi Tomaszowi Twardowskiemu za jego zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój sekcji Biotechnologii w Polskim Towarzystwie Biochemicznym dla polskiej społeczności naukowej.

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej