logo PTBIOCH

logo FEBS

Sekcje Młodych Naukowców obecnie powoływane są przez studentów/doktorantów i młodych naukowców z wielu narodowych towarzystw biochemicznych wchodzących w skład FEBS. Rozwijają one wspólne działania i wydarzenia (dyskusje tematyczne, konferencje, sympozja, warsztaty), dzielą się zasobami, a także wskazują młodym europejskim naukowcom możliwości działania w nauce poza ich krajami ojczystymi, zapewniając odpowiednie kontakty i wspierając komunikację w ramach tzw. networkingu. Polska Sekcja Młodych Naukowców dołączyła do tego międzynarodowego grona w 60-tą rocznicę powstania FEBS, którą obchodzimy w bieżącym roku. Przewodniczącym polskiej Sekcji Młodych Naukowców, która będzie działać pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Biochemicznego został dr Dawid Wnuk z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnie z młodymi naukowcami z oddziału krakowskiego, poznańskiego, lubelskiego, łódzkiego, katowickiego i wrocławskiego organizowane są struktury Sekcji Młodych Naukowców w Polsce. Obecnie trwają intensywne prace nad rozszerzeniem grona członków Sekcji z pozostałych oddziałów Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a także prace nad utworzeniem strony internetowej, regulaminu Sekcji oraz nad tworzeniem mediów społecznościowych.  Sekcja pragnie zaangażować w prace wielu młodych, chętnych do działania naukowców z obszaru nauk o życiu.

Więcej informacji o tej inicjatywie można uzyskać od Przewodniczącego Sekcji Młodych Naukowców dr Dawida Wnuka (dawid.wnuk@uj.edu.pl) lub koordynatora inicjatywy z ramienia Prezydium PTBIOCH prof. Jolanty Jury (jolanta.jura@uj.edu.pl).

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej