logo PTBIOCH

logo FEBS

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego, w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z całej Polski. We wszystkich dotychczasowych edycjach udział wzięło prawie 2000 młodych pasjonatów biochemii, biologii molekularnej i genetyki. Konkurs Biochemiczny jest jedynym tego rodzaju konkursem organizowanym w Polsce; umożliwia sprawdzenie wiedzy przez uczniów i nauczycieli co jest bardzo ważne szczególnie dla uczniów, którzy niedługo będą zdawali egzaminy maturalne i będą decydowali o wyborze kierunku studiów.

Tegoroczna XV edycja Konkursu Biochemicznego została przeprowadzona w dwóch etapach - I etap odbył się zdalnie 13 marca i wzięło w nim udział 154 osób z 49 szkół z całej Polski (zgłoszenie wypełniło 165 uczniów i uczennic) a II etap odbył się stacjonarnie 12 kwietnia i był to etap finałowy. Zakwalifikowano do niego 58 osób z 29 szkół ponadpodstawowych. Do tegorocznej edycji Konkursu zgłosiły się osoby z 32 miast i 9 województw czyli była to naprawdę ogólnopolska edycja!

Organizatorem Konkursu Biochemicznego są pracownicy Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), wspierani przez merytoryczny patronat Lubelskiego Oddziału PTBioch. Tegoroczna XV edycja Konkursu została objęta honorowym patronatem przez Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta Lublin i przez Tomasza Szabłowskiego – Lubelskiego Kuratora Oświaty, którzy byli fundatorami nagród dla laureatów.

 Laureatami i laureatkami XIV edycji Konkursu Biochemicznego zostali następujący uczniowie i następujące uczennice:

I miejsce                     Kacper Bącal z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie,

II miejsce                    Piotr Prymon z I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu,

III miejsce                  Aleksandra Iskra z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,

I wyróżnienie              Krzysztof Widuch z III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu,

II wyróżnienie                        Ignacy Rusiecki z III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu,

III wyróżnienie           Joanna Staniowska z III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu,

IV wyróżnienie           Adrianna Dajnowicz z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

W czasie sprawdzania prac konkursowych uczniowie i nauczyciele mieli możliwość wysłuchania inspirującego wykładu pt. „Tajemnice kodu życia: Przygoda z bioinformatyką”, który wygłosił dr Piotr Koper z Katedry Genetyki i Mikrobiologii UMCS.

W uroczystej gali wręczenia nagród wzięła udział dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS, Pani Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz Tomasz Szabłowski, Lubelski Kurator Oświaty. Osoby te w sposób niezwykle sympatyczny i życzliwy sprawiły, że oczekiwanie na ogłoszenie wyników upłynęło w miłej atmosferze. Przedstawiciele sponsorów wręczyli nagrody laureatom i osobom wyróżnionym, którzy otrzymali upominki i cenne nagrody książkowe. Nauczyciele, którzy przygotowali laureatów także otrzymali upominki, ufundowane przez sponsorów. Wśród nauczycieli zostały wylosowane książki biochemiczne a wśród szkół wylosowano biochemiczne zestawy laboratoryjne, zachęcające do samodzielnego wykonywania doświadczeń. Nagrody trafiły do Zespółu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim oraz do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizatorów Konkursu. Fundatorami nagród byli: Lubelski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Fundacja TYGIEL, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Drukarnia Drukurs oraz UMCS w Lublinie. Podziękowania kieruję również do pracowników i studentów Katedry Biochemii i Biotechnologii UMCS za organizację tegorocznej edycji Konkursu oraz do członków Lubelskiegi Oddziału PTBioch za wszelką pomoc.

w imieniu organizatorów

Anna Jarosz-Wilkołazka

Katedra Biochemii i Biotechnologii UMCS

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej