logo PTBIOCH

logo FEBS

Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

 

REGULAMIN
nagrody im. ANTONIEGO DMOCHOWSKIEGO
za osiągnięcia w nauczaniu biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii


Przyznawana od roku 1996

 1. Celem nagrody jest:
  1. podniesienie rangi nauczania biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii w ocenie działalności pracowników naukowych i dydaktycznych,
  2. podwyższenie poziomu nauczania tych dyscyplin,
  3. promowanie nauczania i dokształcania różnych grup zawodowych.
 2. Nagroda przyznawana jest w wyniku konkursu, za szczególne osiągnięcia dydaktyczne.
  O nagrodę mogą ubiegać się autorzy podręczników, skryptów, cykli publikacji naukowych poświęconych dydaktyce, a także opublikowanych opracowań programów pracowni eksperymentalnych uwzględniających nowoczesne metody i najnowsze osiągnięcia w tych dyscyplinach.
 3. Nagroda jest przyznawana co dwa lata, a prace do niej przedstawiane obejmują ostatnie dwa lata przed rokiem przystąpienia do konkursu. W przypadku cykli publikacji, co najmniej jedna praca powinna ukazać się w ciągu tego okresu. O terminie zgłoszeń na konkurs powiadamia Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
 4. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na wniosek Komisji Oceniającej, powoływanej przez nowo ukonstytuowany Zarząd, na okres 4 letniej kadencji. Nazwisko osoby nagrodzonej zostaje podane do wiadomości członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
 5. W skład nagrody wchodzi medal, dyplom oraz nagroda rzeczowa.
 6. Obok nagrody głównej mogą być przyznawane wyróżnienia.

  Zatwierdzony przez ZG
  10.01.2000r.
  Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016
 

 

Przewodnicząca Komisji:

 

prof. dr hab. Ludmiła Żylińska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej

ul. Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź
Telefon: (42) 272 56 80


 
 
Laureaci bieżącej edycji konkursu:

 

Prof. dr hab. Edward Bańkowski

nagroda została przyznana za autorstwo:

 

„ Słownika Biochemicznego Angielsko-Polskiego iPpolsko-Angielskiego „

 

Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2011

 


 
Laureaci konkursu w poprzednich latach:

 

VII edycji konkursu, 2008

 

 • W. Minakowski i S. Weidner - Nagroda została przyznana za książkę pt.:"Biochemia kręgowców", Wydawnictwo PWN 2007

Wyróżnienia:

 • Henryk Koroniak i Jan Barciszewski - Za redakcję cyklu pt. "Na pograniczu chemii i biologii", Wydawnictwo naukowe UAM 1999-2008

 


 

V edycji konkursu, 2005

 • Edward Bańkowski - Nagroda została przyznana za książkę pt.:"Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych", Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004.

 


 
IV edycji konkursu, 2002   

Nagroda główna:

 

 • Autorzy: Andrzej Kozik, Maria Rąpała-Kozik, Ibeth Guevara-Lora - Nagroda została przyznana za za skrypt pt.: "Analiza instrumentalna w biochemii. Wybrane problemy instrumentalnej biochemii analitycznej".

Wyróżnienie:

 •  Stefan Angielski - Wyróżnienie przyznano za szczególny wkład w rozwój dydaktyki biochemii w postaci podręcznika: "Biochemia kliniczna" w języku ukraińskim.

 


 
III edycji konkursu, 2000

Nagroda główna:

 • Autorzy: Ewa Bartnik, Mieczyslaw Chorazy, Magdalena Fikus, Wacław Gajewski, Witold Jachymczyk, Andrzej Jerzmanowski, Halina Krzanowska, Barbara Lipińska, Włodzimierz Ostoja-Zagórski, Krzysztof Staroń, Piotr Stępien, Stanisław Szala, Alina Taylor, Karol Taylor.

Nagroda została przyznana za podrecznik pt.: "Genetyka Molekularna" pod red. Piotra Węgleńskiego, - PWN, 1998

Wyróżnienie

 • Wyróżnienie przyznano za pracę: "Na pograniczu chemii i biologii" pod red. Jana Barciszewskiego, Henryka Koronaka, Wojciecha T. Makarewicza, Kazimierza Ziemnickiego, tomy 1,2,3, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama MIckiewicza, Poznan, 1998-1999.

 


 

II edycji konkursu, 1998

 • Jan Barciszewski, Krzysztof Łastowski i Tomasz Twardowski - Nagroda została przyznana za książkę pt.: "Nowe tendencje w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz medycynie" - Sorus, Poznań 1996

 


 
I edycji konkursu, 1996

Nagroda główna:

 • Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz - Nagroda została przyznana za książkę pt.: "Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych" PWN, Warszawa 1995

Wyróżnienie:

 • Grzegorz Bartosz - Wyróżnienie zostało przyznane za książkę pt. "Druga twarz tlenu" PWN, Warszawa 1995

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej