logo PTBIOCH

logo FEBS

Przewodniczący Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN
Nagrody im. Jakuba Karola Parnasa


§ 1.

Polskie Towarzystwo Biochemiczne przyznaje corocznie Nagrodę im. Jakuba Karola Parnasa, za najlepszą polską pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną przez polskiego biochemika/biochemików. Jet to główna nagroda PTBioch.

§ 2

Nagrodę im. J.K. Parnasa przyznaje się za pracę opublikowaną w poprzednim roku kalendarzowym w czasopismach biochemicznych lub pokrewnych. Zarówno adresowa afiliacja autora korespondencyjnego jak i miejsce wykonania nagrodzonej pracy muszą być wyłącznie umiejscowione na terenie Polski. Wśród współautorów nagrodzonej publikacji dopuszcza się obecność badaczy zagranicznych.

§ 3

Nagroda obejmuje: dyplom honorowy, nagrodę rzeczową oraz przywilej wygłoszenia przez autora korespondencyjnego nagrodzonej publikacji tzw. Wykładu Parnasowskiego. Nagrodę wręcza Prezes Towarzystwa na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a w latach pomiędzy Zjazdami, w czasie uroczystego posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa. Wtedy też wygłaszany jest Wykład Parnasowski.

§ 4

Zarząd Główny Towarzystwa powołuje na początku każdej nowej kadencji Komisję d/s Nagrody im. J. K. Parnasa złożoną z imiennie wybranych: przewodniczącego oraz 4 członków. Komisja korzystając z dostępnych baz danych oraz uwzględniając zgłoszenia indywidualne nadesłane przez członków Towarzystwa, dokonuje przeglądu wszystkich prac spełniających warunki wymienione w §1 i §2 niniejszego regulaminu, Każdy członek Towarzystwa może zgłaszać kandydatów do nagrody pisemnie, na adres Zarządu Głównego do końca marca roku, w którym Nagroda ma być przyznana.

§ 5

Komisja określa tryb swojej pracy, sposób punktowania oraz zasady doboru publikacji kwalifikujących się do finałowej puli, skąd wybrana zostanie nagrodzona praca. Przewodniczący Komisji organizuje kolejne rundy selekcji prowadzące do wyboru najlepszej pracy biochemicznej oraz przekazuje końcowy werdykt Zarządowi Głównemu Towarzystwa, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody J.K.Parnasa za dany rok.

§ 6

Jeżeli autor korespondencyjny ocenianej pracy jest członkiem Komisji lub jest zatrudniony w tej samej instytucji co członek Komisji, to ten ostatni nie bierze udziału w ostatecznym glosowaniu nad wyborem wyróżnionej pracy, a sumę przyznanych punktów powiększa się proporcjonalnie. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy autor i członek Komisji należą do tego samego zespołu badawczego, nawet jeżeli pracują w innych instytucjach.


Regulamin niniejszy jest V wersją Regulaminu uchwalonego w r.1962. Został on przyjęty na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

 

Nagroda jest przyznawana od roku 1962.
 

 
Skład Komisji:
 

Przewodniczący:

Członkowie:  

  • prof. dr hab. Magda Konarska (Warszawa)
  • prof. dr hab. Igor Konieczny (Gdańsk)
  • prof. dr hab. Piotr Kozłowski (Poznań)
  • prof. dr hab, Kazimierz Strzałka (Kraków).
 
Zgłoszenie należy przesyłać pocztą telektroniczną do 31 marca każdego roku na adres: e-mail: biuro@ptbioch.edu.pl

 

Laureaci bieżącej edycji konkursu:

Za najlepszą pracę doświadczalną opublikowaną w roku 2022 z zakresu biochemii lub biologii doświadczalnej, wykonaną w pracowni na terenie Polski, Komisja uznała pracę pt.:


 
  "Mechanism of protein-primed template-independent DNA synthesis by Abi polymerases"

Opublikowaną w Nucleic Acids Research 2022, September 23;50(17): 10026-10040. doi: 10.1093/nar/gkac772

   Autorzy korespondencyjni:

Marcin Nowotny i Małgorzata Figiel

Współautorzy:

Marta Gapińska, Mariusz Czarnocki-Cieciura,

Weronika Zajko, Małgorzata Sroka, Krzysztof Skowronek .

 

 

Laureaci poprzednich edycji konkursu:

2021

Nagroda główna:

Bożena Kamińska – pierwszy autor – Nagroda za artykuł pt. "Single-cell RNA sequencing reveals functional heterogeneity of glioma-associated brain macrophages",

Opublikowaną w Nature Communications 12, Article number 1151 (2021),

Współautorzy:

Natalia Ochocka, Paweł Segit, Kacper A. Walentynowicz, Kamil Wojnicki, Salwador Cyranowski, Julian Swatler, Jakub Mieczkowski.

2020

Nagroda główna:

Magdalena Dziembowska - pierwszy autor - Nagroda za artykuł pt.:  "Mitochondrial protein biogenesis in the synapse is supported by local translation"

Opublikowaną w EMBO Rep. 2020 Aug 5;21(8):e48882

Współautorzy:

Bozena Kuzniewska, Dominik Cysewski, Michal Wasilewski, Paulina Sakowska, Jacek Milek, Tomasz M. Kulinski, Maciej Winiarski, Pawel Kozielewicz, Ewelina Knapska, Michal Dadlez, Agnieszka Chacinska, Andrzej Dziembowski

2019

Nagroda główna:

Maria Konarska - pierwszy autor - Nagroda za artykuł pt.: "Rearrangements within the U6 snRNA Core during the Transition between  the Two Catalytic Steps of Splicing"
Opublikowaną w Mol Cell. Aug 8; 75(3): 538-548

Współautorzy:
Katarzyna Eysmont, Katarzyna Matylla-Kulińska, Agata Jaskulska, Marcin Magnus, Maria M. Konarska 

2018

Nagroda główna:

Przemysław Juszczyński - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: "Expression of PIM kinases in Reed-Sternberg cells fosters immune privilege and tumor cell survival in Hodgkin lymphoma", opublikowaną w Blood 2017, Sept 21, 130(12): 1418–1429

Współautorzy:

Maciej Szydłowski, Monika Prochorec-Sobieszek, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Edyta Derezińska, Grażyna Hoser, Danuta Wasilewska, Olga Szymanska-Giemza, Ewa Jabłońska, Emilia Białopiotrowicz, Tomasz Sewastianik, Anna Polak, Wojciech Czardybon, Michał Gałęzowski, Renata Windak, Jan Maciej Zaucha, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Brzózka.

2017

Nagroda główna:

Przemysław Juszczyński - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.:  "FOXO1 activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tonic BCR signal-dependent diffuse large B-cell lymphomas", opublikowaną w 2016 roku, w Blood 2016 Feb 11;127(6):739-48.

Współautorzy:

Maciej Szydłowski,Przemysław Kiliszek,Tomasz Sewastianik,Ewa Jabłońska, Emilia Białopiotrowicz, Patryk Górniak, Anna Polak, Sergiusz Markowicz, Eliza Nowak, Monika A. Grygorowicz, Monika Prochorec-Sobieszek, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Agata Malenda, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Warzocha.

2016

Nagroda główna:

Szymon Świeżewski- pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: „NTR1 is required for transcription elongation checkpoints AT alternative exons in Arabidopsis ”, opublikowaną w 2015 roku, w EMBO J. 2015 Feb 12;34(4):544-58

2015

Nagroda główna:

Marcin Nowotny- pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: „Structural analysis of human 2'-O-ribose methyltransferases involved in mRNA cap structure formation”, opublikowaną w Nature Communications Jan 9 2014; 5:3004. DOI: 10.1038/ncomms4004.

2014

Nagroda główna:

  • Michał Bukowski - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: „A regulatory role for Staphylococcus aureus toxin-antitoxin system PemIKSa”, opublikowaną w Nature Communications Jun 18 2013;4:2012. doi: 10.1038/ncomms3012.

Współautorzy:

Robert Łyżeń, Weronika Maria Ilczyszyn, Emilia Bonar, Agnieszka Szalewska-Palasz, Grzegorz Węgrzyn, Grzegorz Dubin, Adam Dubin, Benedykt Władyka

2013

Nagroda główna:

  • Andrzej Dziembowski - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: "C16orf57, a gene mutated in poikiloderma with neutropenia, encodes a putative phosphodiesterase responsible for the U6 snRNA 3' end modification",opublikowany w 2011 r. Nat Struct Mol Biol. 18(2), 191-197 (2011)

Współautorzy:

Seweryn Mroczek, Joanna Krwawicz, Jan Kutner, Michał Łaźniewski, Iwo Kuciński, Krzysztof Ginalski

2012

Nagroda główna:

  • Marcin Nowotny - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: "Structure of UvrA nucleotide excision repair protein in complex with modified DNA", opublikowany w 2011 r. Nat Struct Mol Biol. 18(2), 191-197 (2011)

Współautorzy:

Marcin Jaciuk, Elżbieta Nowak, Krzysztof Skowronek, Anna Tańska 

2011

Nagroda główna:

  • Jacek Bil - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: " Bortezomib modulates surface CD20 in B-cell malignancies and affects rituximab-mediated complement-dependent cytotoxicity:, opublikowany w 2010 r. w Blood (115:3745-3755)

Współautorzy:

Magdalena Winiarska, Dominika Nowis, Kamil Bojarczuk, Grzegorz Basak, Anna Dąbrowska-Iwanicka, Kazimierz Sułek, Marek Jakóbisiak, Jakub Gołąb

2010

Nagroda główna:

  • Dawid Walerych - pierwszy autor - Nagroda za Artykuł pt.: " Hsp70 molecular chaperones are required to support p53 tumor suppressor activity under stress conditions", opublikowany w 2009 r. w  Oncogene 28 :4284-4294, 2009

Współautorzy:

Maciej Żylicz, Alicja Żylicz, Maciej B. Olszewski, Aleksandra Helwak,  Małgorzata Gutkowska

2009

Nagroda główna:

  • Joanna Kufel, Paweł Grzechnik

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej