logo PTBIOCH

logo FEBS

Przewodniczący Kapityły
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN
nagrody za najlepszą pracę
z chemii i biochemii kwasów nukleinowychPrzyznawana od roku 19971. Polskie Towarzystwo Biochemiczne - Sekcja Kwasów Nukleinowych oraz Sigma-Aldrich Polska przyznają corocznie Nagrodę za najlepszą pracę doświadczalną lub teoretyczną z zakesu chemii i biochemii kwasów nukleinowych, wykonaną głównie w Polsce.

2. Nagroda obejmuje:
a) dyplom honorowy
b) premię pieniężną ufundowaną przez Sigma-Aldrich Polska
c) wykład w ramach Zjazdu PTBioch

3. Nagrodę wręczają Prezes PTBioch oraz Prezes Zarządu Sigma-Aldrich Polska podczas corocznego Zjazdu PTBioch.

4. Nagrodę przyznaje się za prace opublikowane w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznych w okresie ostatnich 3 lat.

5. Kandydatów do Nagrody wyłania Kapituła Nagrody, proponowana przez Sekcję Kwasów Nukleinowych PTBioch, składająca się z co najmniej 10 osób, w tym połowa z laboratoriów zagranicznych, powołana przez nowo ukonstytuowany Zarząd na okres 4 letniej kadencji.

Zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego PTBioch
dn. 10.03.1997.
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Przewodniczący Kapituły:

 

prof. dr hab. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
Telefon: (42) 272 56 80


 
Laureaci z poprzednich lat:
 2015
 
B. Nawrot i współautorzy: E. Sochacka, R. Szczepanowski, M. Cypryk, M. Sobczak, M. Janicka, K. Kraszewska, P. Bartos, A. Chwiałkowska, za pracę: „2-Thiouracil deprived of thiocarbonyl function preferentially base paris with guanine rather than adenine in RNA and DNA duplex es”, opublikowaną w Nucleic Acids Res. 2015, 43(5):2499-512
 
2014

Michał Mikuła za pracę: “Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (HnRNP) K genome-wide binding survey reveals its role in regulating 3'-end RNA processing and transcription termination at the early growth response 1 (EGR1) gene through XRN2 exonuclease”, opublikowaną w Journal of Biological Chemistry 288(34):24788-24798 (2013), przez zespół wspólautorów w składzie: Jerzy Ostrowski, Karol Bomsztyk, Krzysztof Goryca, Krzysztof Chojnowski.

2013

Andrzej Dziembowski za pracę: „C16orf57, a gene mutated in poikiloderma with neutropenia, encodes a putative phosphodiesterase responsible for the U6 snRNA 3' end modification”,opublikowany w Genes and Development, 2012. 26: 1911-1925, przez zespół autorów w składzie:Seweryn Mroczek, Joanna Krwawicz, Jan Kutner, Michał Łaźniewski, Iwo Kuciński, Krzysztof Ginalski

2012

Prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak za pracę:"Despite similar binding to the Hfq protein regulatory RNA s widely differ in their competition performance" Biochemistry 50(21), 4427-4440 (2011)

2011

Prof. dr hab. Ignacy Zenon Siemion za wkład i rozwój badań nad chemią i biochemią  kwasów nukleinowych

2010

Prof. dr hab. Wojciech J. Stec za wkład w rozwój badań nad chemią i biochemią kwasów nukleinowych

2009

Prof. Andrzej B. Legocki za wkład w rozwój badań nad chemią i biochemią kwasów nukleinowych

2008

K. Sipa , E. Sochacka, J. Kaźmierczak-Barańska, M. Maszewska, M. Janicka, G. Nowak, B. Nawrot
za pracę: „Effect of base modifications on structure, thermodynamic stability, and gene silencing activity of short interfering RNA” RNA 13: 1301-1316 (2007).

2007

Bartosz Brzezich, Marcin Schmidt, Izabela Makałowska, Artur Jarmołowski, Joanna Pieńkowska, Zofia Szweykowska-Kulińska

"Identification of human tRNA:m5C methyltransferase catalysing intron-dependent m5C formation in the first position of the anticodon of the pre-tRNA Leu(CAA)" Nucleic Acids Research, 2006, Vol. 34, No. 20 6034-6043

2006

Piotr Śliwa, Ryszard Korona

"Loss of dispensable genes is not adaptive in yeast" Proceedings of the National Academy of Sciences of U. S. A., 2005, 102 (49): 17670-17674.

2005

Mieczysław Chorąży

"za osiągnięcia oraz wkład w rozwój badań kwasów nukleinowych w Polsce"

2003

M. Minczuk, A. Dmochowska, M. Palczewska, P. Stępień

"Overexpressed yeast mitochondrial putative RNA helicase Mss116 partially restores proper mtRNA metabolism in strains lacking the Suv3 mtRNA helicase" Yeast (2002) 19(15): 1285-1293

2002

Anna Łochowska, Roksana Iwanicka-Nowicka, Danuta Płochocka, Monika Hryniewicz

"Functional dissection of the LysR-type CysB transcriptional regulator. Regions important for DNA binding, inducer response, oligomerization, and positive control" Journal of Biological Chemistry (2001) 276: 2098-2107

2001

Janusz M. Bujnicki

"Phylogenomic analysis of 16S rRNA:(guanine-N2) methyltransferases suggests new family members and reveals highly conserved motifs and a domain structure similar to other nucleic acid amino-methyltransferases." FASEB J. 2000 14, 2365-2368.

2000

Maciej Wiewiórowski, Dawid Shugar

Specjalna Nagroda Milenijna 2000 Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Sigma-Aldrich Polska za wybitny wkład w rozwój badań nad kwasami nukleinowymi w Polsce.

1999

R. Tomaszewski, E. Mogielnicka, A. Jerzmanowski

Both the 5S rRNA gene and the AT-rich flanks of Xenopus laevis oocyte-type 5S rDNA repeat are required for histone H1-dependent repression of transcription of pol III-type genes in in vitro reconstituted chromatin. Nucleic Acids Research 26(24), 5596-5601,1998.

1998

M. Popenda, E. Biala, J. Milecki, R.W. Adamiak


Solution structure of RNA duplex containing altezrnating CG base pairs: NMR study of r(CGCGCG)2 and 2'-0-Me(CGCGCG)2 under low salt conditions. Nucleic Acids Research 22, 4589-4598, 1997

1997

L. Woźnia, J. Pyzowski, W.J. Stec

New approach to the synthesis of oligo(nucleoside methanephosphonate)s. Journal of Organic Chemistry 61, 879-881, 1996

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej