logo PTBIOCH

logo FEBS

Warszawa, 11.06.5015.

Szanowni Państwo,          

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.04.2015, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, wybrany został nowy zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w składzie:

Przewodnicząca: Prof. Joanna Kruszewska,

Sekretarz: dr hab. Wiesława Leśniak, prof. nadzw.

Członkowie:

dr hab. Piotr Bednarczyk  

dr hab. Anna Bębenek prof. nadzw

dr hab. Joanna Szczepanowska, prof. nadzw.  

dr hab. Ewa Szołajska

Nowy Zarząd postawił sobie za cel dalszą integrację środowiska naukowego związanego z biologią, a w szczególności z biochemią, między innymi poprzez kontynuację organizowania sympozjów poświęconych najciekawszym współczesnym tematom z tej dziedziny wiedzy. Aby ten cel z sukcesem realizować zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie Nam propozycji takich tematów. Jeśli uważacie Państwo, że w reprezentowanej przez Was dziedzinie dokonał się ostatnio istotny postęp, również z udziałem polskich naukowców, oraz, że dana tematyka byłaby potencjalnie interesująca dla szerszego grona studentów i badaczy – bardzo prosimy o kontakt z nami.

Jednocześnie informujemy, że w 3 tygodniu października (21 lub 22.10) bieżącego roku w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN odbędzie się organizowane przez Warszawski Oddział PTBioch. PTBK i IBB PAN mini sympozjum na temat „Mechanizmy wirulencji bakterii -różni gospodarze, podobne strategie”. Szczegółowe informacje zostaną Państwu przesłane w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Kruszewska, Przewodnicząca WO PTBioch; jsk@ibb.waw.pl

Wiesława Leśniak, Sekretarz WO PTBioch; w.lesniak@nencki.gov.pl

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej