logo PTBIOCH

logo FEBS

 

 

WYKŁAD REFERENTA PROGRAMU „NOWE HORYZONTY PRZYRODNICZE” W ODDZIALE POZNAŃSKIM

Z przyjemnością donosimy, że 10 czerwca na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 15:00 odbyło się nadzwyczajne zebranie członków i licznych sympatyków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w tym pracowników, doktorantów i studentów Wydziału. W odpowiedzi na inicjatywę seminaryjną „Nowe Horyzonty Przyrodnicze” podjętą przez Zarząd Główny, w trakcie wymienionego zebrania został wygłoszony wykład przez dr hab. Michała Jasińskiego. Tematyka wystąpienia dotyczyła charakterystyki roślinnych białek ABC oraz transportu produktów naturalnych u Medicago truncatula.

 

Pozna wyklad

 

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Oddziału, prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, która przedstawiła słuchaczom sylwetkę naukową i osiągnięcia dr hab. Michała Jasińskiego, który otrzymał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie w Louvain-le Neuve (Belgia). Doświadczenia naukowe zdobywał podczas zagranicznych staży naukowych zarówno na Uniwersytetach w Neuchâtel i Zurichu (Szwajcaria). W 2010 r. habilitował się na Wydziale Biologii UAM. Dr hab. Michał Jasiński od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Dr hab. Michał Jasiński prowadzi także zajęcia ze studentami biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dr hab. Michał Jasiński specjalizuje się w genomice funkcjonalnej transporterów ABC ważnych użytkowo gatunków roślin. Interesuje się udziałem wybranych przedstawicieli tej rodziny białek w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, transporcie niskocząsteczkowych związków naturalnych oraz w odpowiedzi na stres biotyczny. W swoich pracach wykorzystuje wszystkie istotne techniki badawcze współczesnej biologii molekularnej roślin wyższych. Prelegent przedstawił również wykorzystanie nowych i cennych narzędzi bioinformatycznych do pełniejszej charakterystyki wspomnianej rodziny białek i kodujących je genów.

Opracował: dr Michał Rurek

Zdjęcie: mgr Wojciech Kwiatkowski

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej