logo PTBIOCH

logo FEBS

Profesor Janusz M. Bujnicki w gronie naukowych doradców Komisji Europejskiej.

Profesor Janusz M. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został wybrany do grona naukowych doradców Komisji Europejskiej – High Level Group w ramach mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej SAM (Scientific Advice Mechanism).

W maju br., po spotkaniu przewodniczącego Komisji Europejskiej J.C. Junckera i komisarza C. Moedasa z laureatami nagrody Nobla, komisarz ogłosił zamiar uruchomienia mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej SAM. W zamierzeniu, najważniejszym elementem nowego instrumentu, miało być grono siedmiu doradców. Ich prace wspierane mają być ekspertyzami sześciu europejskich organizacji naukowych, których konsorcjum wygrało konkurs w ramach programu H2020.

10 listopada b.r. Carlos Moedas - komisarz do spraw badań, nauki i innowacji - ogłosił skład grupy doradców HLG, obok prof. J. M. Bujnickiego w tym gronie znaleźli się: prof. Pearl Dykstra - Erasmus University w Rotterdamie, prof. Elvira Fortunato – NOVA University w Lizbonie, Rolf-Dieter Heuer - dyrektor generalny CERN, Julia Slingo - Chief Scientist, Met Office w Exeter, Cédric Villani dyrektor Henri Poincaré Institute w Paryżu, Henrik C. Wegener - wiceprezes zarządu, akademicki dyrektor generalny i rektor, Technical University of Denmark.

Trudno nie zgodzić się ze słowami prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk, iż obecność Polaka w gronie doradców KE jest sukcesem prof. Bujnickiego i Akademii Młodych Uczonych PAN, która wysunęła jego kandydaturę. Wybór młodego naukwca jest też wyraźnym sygnałem, że Polska jest poważnym uczestnikiem życia naukowego Europy, bogatym w młode talenty. Prof. Janusz Bujnicki jest w gronie doradców najmłodszą osobą.

Janusz M. Bujnicki jest profesorem nauk biologicznych i szefem grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Biologii UW. Stopnie-magistra uzyskał w 1998, doktora w 2001, doktora habilitowanego w 2005, a tytuł profesura w 2009 roku. W badania łączy bioinformatykę, biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Jego Osiągnięciami Profesora jest opracowanie metod komputerowych służących do modelowania struktur przestrzennych białek i RNA, odkrycie i scharakteryzowanie nowych enzymów biorących udział w metabolizmie RNA oraz projektowanie i tworzenie białek o nowych właściwościach.

Prof. Janusz Bujnicki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; 8 października b.r. podczas Gali Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odebrał nagrodę im. prof. Jakuba Karola Parnasa przyznawaną w Konkursie PTBioch. za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej