logo PTBIOCH

logo FEBS


Konkurs stypendialny, edycja 2016, organizowany jest we współpracy z UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla badaczek. Celem konkursu jest wsparcie finansowe i promocja utalentowanych kobiet-naukowców, prowadzących prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu. 

O stypendia ubiegać się mogą kandydatki – w wieku do 35 lat dla doktorantek, i do 45 lat dla habilitantek, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.

Uczestniczki Konkursu ubiegają się o trzy roczne stypendia po 30.000 zł każde (dla doktorantek), i dwa roczne stypendia po 35.000 zł każde (dla habilitantek). Stypendia wypłacane są w 12 comiesięcznych ratach.

Od 2016 roku do grona wyróżnionych dołączą także studentki. Nowa kategoria ma na celu zachęcenie młodych kobiet już na etapie studiów do podejmowania prac badawczych i kontynuowania ich na dalszych etapach edukacji, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki.

Termin zgłoszeń: 31 maja 2016 r.
Fundatorem jest UNESCO/L’ORÉAL.

Więcej informacji o programie na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl oraz na stronie wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/489975114529403/

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej