logo PTBIOCH

logo FEBS

pl2

W Edynburgu, na terenie Uniwersytetu, w dniu 6 lipca b.r. odbyło się niezwyczajne, emocjonujące wydarzenie. Dyplom Doktora Honorowego University of Edinburgh w zakresie Nauk Panu Profesorowi Piotrowi Laidlerowi wręczyła Her Royal Highness, Princess Anna - The Chancelor of The University of Edinburgh. Ten zaszczytny tytuł nadano w uznaniu całokształtu Jego działalności akademickiej i na rzecz współpracy między UJ/UJ-CM i UoE ze szczególnym wskazaniem dokonań w zakresie międzynarodowej działalności edukacyjnej, a zwłaszcza na rzecz rozwoju współpracy między polskimi uczelniami medycznymi a Uniwersytetem w Edynburgu.

Okazją do szczególnego spotkania była uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę utworzenia w roku 1941, Polskiego Wydziału Medycznego na UoE. Był to wyjątkowy projekt ówczesnych władz brytyjskich by w czasie wojny wspomóc szkolnictwo medyczne sojusznika. Jak pisze prof. Laidler, był to prawdziwy wyraz solidarności przez duże „S” z Polską w ponurych czasach II wojny światowej. W roku 1986 absolwenci tego Wydziału, zamkniętego w 1949 r, zdecydowali o utworzeniu Fundacji. Zadaniem powołanej Fundacji jest podnoszenie kwalifikacji absolwentów polskich uczelni medycznych. Prof. Piotr Laidler kierując przez ponad 12 lat School of Medicine in English w UJCM (kształcenie medyczne w j. angielskim jest w dużej mierze wynikiem Jego działalności i międzynarodowej aktywności) zaczął się przed laty angażować we współpracę z UoE. Ma swój wkład w rozwijanie działalności Fundacji oraz intensyfikowanie współpracy między oboma uczelniami. Laudacja jaką odczytano podczas nadawania stopnia doktora honorowego odwoływała się do zasługujących na uwagę wyników Jego aktywności naukowej, międzynarodowej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w rozwój kooperacji uczelni i działań na rzecz podtrzymania tradycji istniejącego w czasie II wojny światowej Polskiego Wydziału Medycznego.

Pan Piotr Laidler jest prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum kadencji 2012-2016, kierownikiem Katedry Biochemii Lekarskiej UJ, aktywnym, cenionym naukowcem oraz czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; aktualnie członkiem Prezydium Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.

W witrynie www.ck.uj.edu.pl zamieszczone zostały oficjalne zdjęcia przekazane przez Uniwersytet w Edynburgu oraz film upamiętniający uroczystości obchodów 75-lecia Polskiej Szkoły Medycyny na tym Uniwersytecie.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z...

więcej więcej