logo PTBIOCH

logo FEBS

12. edycja konkursu Popularyzator Nauki - nowej formule - rozpocznie się w połowie sierpnia b.r. i trwać będzie do połowy października. W konkursie kandydaci do tytułu Popularyzatorów roku 2016 będą rywalizować o nagrody w pięciu kategoriach: Naukowcy, Animatorzy, Zespoły, Instytucje oraz Media. W konkursie nagradza się osoby, zespoły lub/i instytucje, które potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi ludzi niezwiązanych z nauką, pomagają zrozumieć nowości naukowe, znaleźć się blisko nieznanych spraw, niejednokrotnie dostępnych jedynie wąskiemu gronu specjalistów. .

W tegorocznej edycji konkursu kapituła spośród wszystkich zgłoszeń wybierze jednego laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która wyjątkowo twórczo i skuteczne promuje naukę.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą już od połowy sierpnia do połowy października br..

W kategorii Naukowiec rywalizują osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi uprawiających popularyzację naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną.

W kategorii Animator kandydatami do tytułu mogą się zgłaszać osoby nie mające stopnia doktora, tj. studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni czy osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi.

W bieżącej edycji konkursu pojawiła się kategoria Zespół. Jest to szansa dla fascynatów nauki, znajomych wspólnie popularyzujących naukę. Nie muszą być z jednej instytucji naukowej.

W kategorii Instytucja kandydatami do nagrody mogą być instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne przedsiębiorstwa.

O nagrodę w kategorii Media mogą aspirować dziennikarze, media, redakcje, też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe, np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Kandydata do nagrody nominować może każdy, za zgodą zgłaszanego, ale w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli.

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Pozaregulaminowe Wyróżnienie Redakcji PAP - Nauka w Polsce im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną zostanie przyznane przez redakcję; nie przewiduje się zgłaszania kandydatów.

Zwycięzcy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

Formularze zgłaszania kandydatów zostaną udostępnione w sierpniu b.r. w witrynie http://naukawpolsce.pap.pl/popularyzator-nauki-2016/

Statuetkę dla laureatów konkursu zaprojektował Michał Kempiński, projektant i architekt. Jest ona wykonana z krzemienia pasiastego oraz pirytu pozyskanego z polskich złóż, z materiałów, które zapewniają powstanie ognia. Tworzywa statuetki nawiązują do pasji rozpalania ludzkiej myśli, wyobraźni, symbolizują ogień działania w objaśnianiu świata.

statuetka

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej