logo PTBIOCH

logo FEBS

Dziś, 1 grudnia 2016,  Profesor Jerzy Kościelak otrzymał Diploma d'Honoure Polskiego Towarzystwa Biochemicznego!

Profesor Eugeniusz Jerzy Kościelak, urodzony 6 września 1930 roku w Łodzi, jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. W Polskim Towarzystwie Biochemicznym pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego w latach 1967-1969. W latach 1993-1995 był Prezesem International Glycoconjugate Organization. Wieloletni Redaktor naczelny Acta Haematologica Polonica. Od roku 1968 związany z Instytutem Hematologii w Warszawie.

FullSizeRender

Na zdjęciu od lewej: Prof. Andrzej Legocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Prof. Eugeniusz Jerzy Kościelak, laureat Diploma d'Honoure Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z...

więcej więcej