logo PTBIOCH

logo FEBS

Program konferencji obejmuje zagadnienia na pograniczu świata „bio” i „nano”: zjawiska zwijania i agregacji białek, oddziaływania białek i kwasów nukleinowych, dynamikę błon, spektroskopię pojedynczych cząsteczek, biosensory, nanostruktury hybrydowe, zjawiska na styku materii organicznej i ciał stałych, zarówno w ujęciu doświadczalnym, jak i teoretycznym. Poprzednie edycje tej konferencji cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. W konferencji bierze udział średnio ok. 140 osób z wielu krajów świata.

Zaproszenie do pobarania

 

W imieniu komitetu Organizacyjnego BioNano6,
z wyrazami szacunku,
Anna Niedźwiecka

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej