logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Prof. Mieczysław Chorąży w dniu 3 maja 2017 r. został uhonorowany Orderem Orła Białego. Działo się to podczas uroczystości w Zamku Królewskim z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dekoracji dokonał Prezydent RP Andrzej Duda. Podczas składania gratulacji Prezydent, zwracając się do uhonorowanego Profesora, wypowiedział te słowa: Order Orła Białego dla prof. Mieczysława Chorążego to wyraz uznania za walkę o ludzkie życie, wkład w naukę i rozsławianie Polski, i kontynuując dodał: to jest Order Orła Białego za walkę o ludzkie życie, za rozsławianie Polski na świecie, za wielki dorobek naukowy, bo mozolna praca lekarza i naukowca, pionierskie badania prof. Chorążego to "dziesiątki tysięcy przedłużonych, uratowanych ludzkich istnień".

Cóż dodać do tych słów o Człowieku, który dobiega 92 lat, i ciągle jest aktywny? Sylwetka Profesora, Jego dokonania znane są nie tylko naukowcom, a świat naukowy Polski i regionów poza nią doskonale rozpoznaje sylwetkę Profesora i Jego wybitny dorobek.

Pan Profesor Mieczysław Rajmund Chorąży jest z wykształcenia lekarzem, naukowcem w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej nowotworów, społecznikiem wrażliwym i odważnym, twórczo działającym nadal, choć przejście w stan spoczynku zawodowego mogłoby stanowić o życiu inaczej. Wiara w naukę, jako drogę osiągania wiedzy oraz w moc więzi rodzinnych (międzyludzkich) są wyznacznikiem życia Profesora, Jego postępowania.

Jubilat urodził się 31 sierpnia 1925 roku w Janówce koło Białej Podlaskie , w rodzinie osiadłej na Podlasiu w połowie XIX wieku. Naukę rozpoczętą w gimnazjum w Białej Podlaskiej kontynuował w Warszawie na tajnych kompletach podczas II Wojny Światowej. Równolegle w tym czasie zaangażował się działalność konspiracyjną w Armii Krajowej, w końcu w walce w Powstaniu Warszawskim. Internowany, po upadku Powstania, przebywał w obozie jenieckim (numer jeniecki XIA 47 669). Temu okresowi swego młodzieńczego życia przypisuje istotne znaczenie dla swojej postawy w czasach powojennych.

Profesor po powrocie z niewoli podjął studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie, a dyplom lekarza uzyskał w czerwcu 1951 roku. W tych trudnych czasach po próbach uzyskania wymarzonej pracy prof. Chorąży otrzymał wreszcie skierowanie do pracy w Gliwicach, w Państwowym Instytucie Rakowym w Zakładzie Biopatologii Nowotworów, prowadzonym przez znakomitego naukowca prof. Kazimierza Duxa. Początkowo Profesor pracował jako lekarz klinicysta, ale uczył się i poznawał inne działy wiedzy niezbędne w pracy Instytutu; radioterapię z nauką konstruowania aparatów radowych, pracę ambulatoryjną. Wkrótce prof. Dux zatrudnił Profesora na stanowisku asystenta w Zakładzie Biopatologii Nowotworów, przemianowanym niebawem w Zakład Biologii Nowotworów. Tą jednostką kierował prof. Chorąży od 1963 do 1995 roku.

Wcześniejsza problematyka badawcza nad hormonozależnością nowotworów ewoluowała w badania nad rolą kwasów nukleinowych w kancerogenezie i patogenezie raka. Rozmaite techniki histochemiczne wspierały badania eksperymentalne prowadzone w Zakładzie, badania ultrastruktury komórek, studia pobierania DNA przez komórki organizmów eukariotycznych, i wreszcie badania nad strukturą i organizacją sekwencji nukleotydowych DNA, które przeszły w badania nad strukturą i funkcja genów, były realizowane w Zakładzie z całym rozmachem i determinacją przez Zespół Profesora i następne młode pokolenia rosnące i angażowane w Zakładzie. Profesor Chorąży prowadził także wykłady z biologii molekularnej na Wydziale Biologii UŚl; rozwijała się rzetelna współpraca pomiędzy Zakładem a absolwentami Uniwersytetu. Zwyczajnością stała się obecność pracowników Zakładu Biologii Nowotworów na wszelkich spotkaniach naukowych krajowych i zagranicznych. Normą niejako stawały się szkolenia i praca naukowców z Zakładu (także techników) na warunkach stypendialnych w wiodących placówkach badawczych Europy i Ameryki. W ocenie Pana Profesora ponad 25 osób pracujących w przeszłości w Zakładzie przezeń kierowanym pozostaje laboratoriach w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Kanadzie, USA. Nie bez trudności w pokonywaniu przeszkód stawianych przez biurokrację Profesor zapraszał zagranicznych naukowców. Zorganizowane w Warszawie w 1961 międzynarodowe sympozjum biologii nowotworów (przez prof. Duxa i Mühlbocka) zaowocowało wizytami wybitnych uczonych ze światowych laboratoriów i rozwinęło kontakty naukowe z polskimi badaczami w przyszłości. W latach 70. XX w. Profesor uczestniczył w poważnych planach rozbudowy Instytutu Onkologii w Gliwicach, w tym rozbudowy działu badawczego; łatwo nie było! Rezultaty pracy badawczej, życia naukowego Jubilata są nie do przecenienia. Ponad 140 publikacji jest Jego autorstwa lub współudziału. Jubilat promował  wielu  doktorów. W ponad 60-letniej pracy naukowej prowadził badania nad izolowaniem metafazalnych chromosomów komórek białaczki, strukturą powtarzających sekwencji DNA, ekspresją wczesnych genów w regenerującej wątrobie, uszkodzeniami DNA i chromosomów ludzi eksponowanych na zanieczyszczenia środowiskowe.

Prof. Chorąży jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiej Akademii Medycznej. Był członkiem – korespondentem PAN od 1971, a rzeczywistym jest d 1986 (był członkiem Prezydium PAN), jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, American Association for Cancer Research, European Association for Cancer Research, Polskiego  Towarzystwa Biochemicznego, które nadało mu w 1998 roku godność Członka Honorowego. Można powiedzieć, że rzeczą naturalną jest przynależność Profesora do Polskiego  Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego  Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Twórczość naukowa, aktywność badawcza, szeroka i skuteczna działalność patriotyczna, społeczna, obecność w życiu miasta i Regionu była znakomicie doceniona przez zarówno przez najwyższe władze państwowe, naczelne naukowe jak i towarzystwa czy organizacje lokalne. W marcu 2015 roku Kapituła 18. edycji plebiscytu „Nowin Gliwickich” uhonorowała Profesora tytułem Człowieka Ziemi Gliwickiej 2014 za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii i biochemii nowotworów, propagowanie profilaktyki przeciwnowotworowej oraz zainicjowanie i prowadzenie gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Jest to dzieło o walorach edukacyjnych i poznawczych stworzone dla społeczności Gliwic przez Profesora.

Uczony był dwukrotnie odznaczony w 1944 r. Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami; Krzyżem Kawalerskim OOP w 1976, a Krzyżem Oficerskim OOP w 1987 r., Warszawskim Krzyżem Powstańczym w 1997 r., Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP w 2002 r. Pan Profesor był laureatem Nagrody im. Bolesława Skarżyńskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w roku 1984. W roku 1996 otrzymał Medal im. Leona Marchlewskiego przyznawany przez Komitet Biochemii i Biofizyki PAN, a w 1983 otrzymał Nagrodę The Alfred Jurzykowski Foudation.

Profesor Mieczysław Chorąży twierdzi, że to ludzie spotkani na drodze Jego życia sprawili, że uprawiał naukę, jest trwałe zainteresowany jej rozwojem, wiedzą  i drugim człowiekiem; ludzie nauczyli Go patrzeć na życie i sprawy refleksyjnie, twórczo, twardo, ale jakże życzliwie. Profesor uważa, że miał szczęście i przywilej spotykać ludzi serdecznych, prawych, dzięki którym mógł czerpać samo dobro. Profesor Mieczysław Chorąży jest niewątpliwie Wzorcem obywatelskiego zaangażowania i Autorytetem naukowym, moralnym. Jest symbolem wartościowej wiedzy, rzetelnej nauki, współtwórcą renomy jednej z najlepszych placówek onkologicznych w Polsce – Instytutu Onkologii w Gliwicach.

 Społeczność biochemiczna zwraca się do Pana Profesora z serdecznością:

Ad multos annos, Panie Profesorze!

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej