logo PTBIOCH

logo FEBS

 W dniach od 7 do 10 listopada delegacja Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w składzie: Jolanta Jura, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Anna Jagusiak, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Małgorzata Iciek, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Andrzej Legocki, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN, Poznań, Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, Jan Barciszewski, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN, Poznań, Dariusz Rakus, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław oraz Paweł Pomorski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa wzięła udział w trójstronnej konferencji naukowej poświęconej 250 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, która odbyła się w Grodnie na Białorusi. Głównym organizatorem konferencji było Białoruskie Towarzystwo Biochemiczne a współorganizatorami Litewskie oraz Polskie Towarzystwa Biochemiczne.

Delegacja udała się do Grodna wynajętym mikrobusem, przekraczając granicę w Kuźnicy Białostockiej i opuszczając Warszawę o 8 rano o dotarła do odległego o niecałe 300 km Grodna na kolację, podaną w mieszczącym się na terenie Instytutu przyjemnym "Khani Kabani Grill Bar". Delegacja została zakwaterowana w interesującym hotelu, urządzonym w podgrodzieńskim folwarku Karolino, jednym z założonych tam przez Antoniego Tyzenhauza.
Konferencja odbyła się w siedzibie Instytutu biochemii związków biologicznie aktywnych Białoruskiej Akademii Nauk w Grodnie. Komitetowi naukowemu współprzewodniczyli prof. Vida Mildažiene z Litwy, prof. Andrey Moiseenok z Białorusi i prof. Adam Szewczyk z Polski. Podczas otwarcia uczestników powitali obaj współprezesi Białoruskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. Andrey Moiseenok z Grodna oraz prof. Sergei Usanov z Mińska. Program Konferencji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Delegacje zagraniczne uczestniczyły tylko w pierwszym dniu konferencji, co wymusiło drobne zmiany w programie. I tak, uczestnicy delegacji wygłosili wykłady plenarne (w kolejności wystąpień):

legocki1

prof. Andrzej Legocki: Andrzej Sniadecki (Jędrzej Śniadecki) – a great scientist of the Age of Enlightenment
prof. Andrzej Szewczyk: Regulation of mitochondrial potassium channels
prof. Malgorzata Iciek: Reactive sulfur species and thiol-based redox regulation
prof. Jan Barciszewski: On the creative force that propels life. The Jędrzej Śniadecki’s history
Oraz podczas sesji naukowych konferencji:
prof. Dariusz Rakus: Aging-associated changes in hippocampal glycolysis and glycogen metabolism
prof. Jolanta Jura: Stability of transcripts – role of the PIN containing proteins
prof. Anna Jagusiak: Using nanotechnology to create hybrid complexes with drugs delivery capabilities
prof. Paweł Pomorski: Nucleotide receptors signaling in cancer progression and cancel cell motility

Powitanie2


Drugiego dnia pobytu, obie delegacje zagraniczne, zarówno Litewska jak I Polska, udały się do dawnego powiatu Oszmiańskiego na należącej do Białorusi części Wileńszczyzny, gdzie znajdował się majątek należący do rodziny Śniadeckich i gdzie w Horodnikach pochowany jest Jędrzej Śniadecki. Obie delegacje zostały powitane na granicy powiatu chlebem i solą a następnie udały się na cmentarz w Horodnikach, gdzie w zachowanej rodzinnej kaplicy Śniadeckich odbyła się msza, odprawiona przez Oszmiańskiego proboszcza, księdza Jana Puzynę a następnie złożono wieńce na grobowcu Śniadeckich. Po uroczystościach na cmentarzu, w pobliskiej szkole w Kelcunach odbył się apel w małym muzeum poświęconym Jędrzejowi Śniadeckiemu i jego dziełu. Po krótkiej uroczystości, podczas której uczniowie recytowali fragmenty prac Śniadeckiego oraz teksty o nim podano drobny poczęstunek.
Tego samego dnia po południu odbyła się też uroczystość w siedzibie miejscowego samorządu. Wśród prelegentów był prof. Jan Barciszewski, który wygłosił krótki wykład poświęcony dziełu Jędrzeja Śniadeckiego posługując się płynnym językiem rosyjskim. Pozostałe wystąpienia miały charakter historyczno-krajoznawczy lub były okolicznościowymi adresami władz miejscowych oraz organizacji samorządowych z miejsc, z którymi Jędrzej Śniadecki był związany na Litwie czy też w młodości spędzonej w Polsce, w rodzinnej Wielkopolsce. Wystąpieniom towarzyszył program artystyczny w wykonaniu miejscowej młodzieży.
Po przedłużającej sie uroczystości delegacja litewska udała się w drogę do Wilna podczas gdy delegacja polska późnym wieczorem powróciła do Grodna by następnego dnia udać się w drogę do Polski.

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej