logo PTBIOCH

logo FEBS

 

nowym Redaktorem Naczelnym Redakcji Postępów Biochemii jest:

Kamila Bakowska- Żywicka z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

nowym Sekretarzem redakcji jest:

Elżbieta Czarniewska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

w skład nowej redakcji weszli:

Anna Mleczko, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań,
Teresa Wesołowska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin,
Małgorzata Basaj, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Warszawa,
Tomasz Pawłowski, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku,
Paweł Pomorski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa,
K. Dorota Raczyńska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań,
Marek Żywicki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań,
Joanna Banasiak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
Marta Sikora, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Zapraszamy również na nową stronę Postepów Biochemii

 redakcjapb

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z...

więcej więcej