logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Z największym żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas prof. dr hab. Lech Wojtczak, Członek Rzeczywisty PAN, jeden z najwybitniejszych biochemików Polskich. Wieloletni członek Towarzystwa, dwukrotnie pełnił funkcję Prezesa, w 1995 roku jego ogromny wkład pracy w rozwój Towarzystwa jak i zasługi dla polskiej Biochemii zostały uhonorowane przez walne zebranie statusem Członka Honorowego Towarzystwa. Prof. Wojtczak był również wieloletnim redaktorem Acta Biochimica Polonica, pełniącym funkcję przewodniczącego Rady Redakcyjnej a w przeszłości również Redaktora Naczelnego ABP.

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z...

więcej więcej