logo PTBIOCH

logo FEBS

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim:

II Ogólnopolska Konferencja „Biotechnologia niejedno ma imię”

 

OPERON

 

W dniach 23-24 listopada 2019 r., w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię”. Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojętą biotechnologię, biologię, medycynę, inżynierię biomedyczną, rolnictwo, technologię żywności i nauki pokrewne. Celem konferencji było zatem przedstawienie biotechnologii jako interdyscyplinarnej dyscypliny naukowej mającej różnorodne zastosowanie w gospodarce.

Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Studentów Biotechnologii OPERON przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Patronat nad konferencją objął Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Komisja Biotechnologii Oddziału PAN w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Pikul. Obrady konferencji otworzyli: prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, prof. dr hab. Anna Kryszak oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. dr hab. Andrzej Legocki. Interesujący i przystępnie przedstawiony wykład inauguracyjny dotyczący nowych zastosowań genetycznie modyfikowanych wirusów wygłosił prof. dr hab. Ryszard Słomski, kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wystąpienia w ramach tegorocznej konferencji były prezentowane w czterech blokach tematycznych: Bioinformatyka, Biopaliwa, Biofarmaceutyki oraz Biologia molekularna i genetyka. Zostały przedstawione nie tylko w formie wykładów, ale również 10-minutowych prezentacji ustnych i 5-minutowych e-posterów. W trakcie konferencji swoje doniesienia naukowe przedstawili studenci biotechnologii oraz doktoranci z krajowych uczelni wyższych, a także studenci innych kierunków, gdzie elementy biotechnologii znajdują zastosowanie.

Na konferencję zaproszeni byli również wykładowcy z różnych uczelni wyższych, pracownicy instytucji naukowych, a także przedstawiciele firm biotechnologicznych oraz firm powiązanych z biotechnologią w celu zachęcenia studentów do działania na rynku pracy w zakresie studiów. Podczas sesji Biologia molekularna i genetyka wykład pt. “Choroby dziedziczne psa i ich terapia genowa” wygłosił prof. dr hab. Marek Świtoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z kolei dr Andrzej Zieleziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykładem zatytułowanym “Porównanie sekwencji biologicznych metodami alignment-free” rozpoczał obrady w ramach sesji Bioinformatyka. Kolejne sesje naukowe (dotyczące biotechnologicznego wykorzystania biofarmaceutyków i biopaliw) odbyły się w niedzielę 24 listopada b.r. i rozpoczęły je wystąpienia prof. IGR dr hab. Tomasza Pniewskiego oraz dr inż. Joanny Cerazy-Waliszewskiej z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Wykłady te dotyczyły odpowiednio produkcji biofarmaceutyków w roślinach i ich zastosowania oraz wykorzystania zmienności i modyfikacji genetycznych miskanta do produkcji biopaliw.

W każdym z wymienionych bloków tematycznych Komitet Naukowy konferencji wyłonił najlepszą prezentację ustną i najlepszy e-poster. Nagrody (w formie cennych opracowań naukowych) ufundował Oddział Poznański PTBioch oraz prof. dr hab. Ryszard Słomski. Były one wręczane na zakończenie każdego dnia obrad.

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że nagrody otrzymali:

 • w ramach bloku tematycznego Biologia molekularna i genetyka:
 • Adam Szymajda (Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii) za prezentację ustną pt. „Mikroorganizmy w kadrze – analiza metagenomiczna xx-wiecznych fotografii”,
 • Ewa Sybilska (Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach) za plakat zatytułowany „Analiza fenotypowa mutanta w genie hac2 (histone acetyltransferase 2) jako narzędzie do poznania elementów skomplikowanej sieci sygnałowej odpowiedzi na stres suszy u Arabidopsis thaliana”,
 • w ramach bloku tematycznego Bioinformatyka:
 • Szymon Stefaniak (Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za prezentację ustną pt. „Transkryptomiczne podejście w badaniach regulatorowej roli asparaginy w przebiegu autofagii w komórkach osi zarodkowych łubinu (Lupinus spp)”,
 • w ramach bloku tematycznego Biofarmaceutyki:
 • Patryk Nowicki (Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za prezentację ustną pt. „Hemocyty owadów jako model do oceny biozgodności cząsteczek aktywnych i neutralnych biologicznie”,
 • Angelika Strach (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) za plakat zatytułowany „Wiązanie związków z grupy flawonoidów z albuminą ludzką oraz ich wpływ na liposomy uformowane z fosfatydylocholiny”,
 • w ramach bloku tematycznego Biopaliwa:
 • Maria Gorczyca i Jan Kaźmierczak (Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) za prezentację ustną pt. „Warunki indukujące przemianę morfologiczną komórek drożdży Yarrowia lipolytica”,
 • Jakub Lang (Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) za plakat zatytułowany „Wpływ kwasu traumatynowego na wzrost okrzemek Phaeodactylum tricornutum”.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Autorzy notatki: dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek (opiekun KNSB „Operon”), prof. UAM dr hab. Michał Rurek (sekretarz Oddziału Poznańskiego PTBioch)

Zdjęcia wykonał: mgr Jędrzej Dobrogojski

 

Obraz5

Otwarcie konferencji – wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. dr hab. Andrzeja Legockiego

Obraz2

Otwarcie konferencji - wystąpienie Prorektora ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka

 

Obraz4

Otwarcie konferencji - wystąpienie Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Anny Kryszak

Obraz6

Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego

Obraz7

Dyskusja po zakończonym wykładzie

Obraz8

Wystąpienie ustne podczas sesji „Biologia molekularna i genetyka”

Obraz9

Wykład dr Andrzeja Zielezińskiego rozpoczynający obrady sesji „Bioinformatyka”

Obraz3

Członkowie komitetu organizacyjnego konferencji

Obraz1

Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji „Biotechnologia niejedno ma imię” w holu głównym Biocentrum

OPERON2OPERON3

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej