logo PTBIOCH

logo FEBS

 

W dniu 16 października b.r. odbyło się, po raz pierwszy w historii, w trybie on-line posiedzenie Rady Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS). W czasie spotkania dokonano wyborów m.in. na stanowisko Skarbnika FEBS: ponownie został wybrany prof. Francesco (Frank) Michelangeli (Wielka Brytania). Powtórnie także wybrano prof. Miguel de la Rosa (Hiszpania) na stanowisko Koordynatora Kongresów FEBS oraz prof. Beáte Vértessy (Węgry) na stanowisko Przewodniczącej Komitetu ds. Kursów Zaawansowanych, a także prof. Irene Diaz Moreno (Hiszpania) jako Przewodniczącą Komitetu ds. Karier Młodych Uczonych. Przewodniczącym Komitetu Wydawniczego FEBS został wybrany prof. Johannes Buchner (Niemcy). Zdecydowano, że Kongres FEBS, który nie odbył się w tym roku w Lublanie odbędzie się w dniach 3-8 lipiec w przyszłym roku. Kolejne kongresy FEBS planowane są w Lizbonie (2022), Moskwie (2023) oraz w Mediolanie (2024). W czasie posiedzenia zatwierdzono budżet Federacji na rok 2021.

W spotkaniu on-line uczestniczył prof. Piotr Laidler (UJ) Prezydent-Elekt FEBS oraz delegat Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Adam Szewczyk (Instytut Nenckiego PAN).

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej