logo PTBIOCH

logo FEBS

Oglądaj na YouTube

Prof. Małgorzata Zakrzewska to absolwentka Politechniki Wrocławskiej, pracuje na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2005 r. w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej UWr. Staż podoktorski odbyła w Institute for Cancer Research w Oslo, a habilitację w dyscyplinie biochemia otrzymała w 2015 r. W swojej pracy naukowej zajmuje się białkami FGF i ich receptorami. Bada różnorodne aspekty ich aktywności biologicznej, takie jak mechanizmy regulacji szlaków sygnalizacyjnych, endocytozy, czy wewnątrzkomórkowego transportu. Opisała, między innymi, dwa nowe mechanizmy dezaktywacji FGFR1 i wskazała rolę translokowanych białek FGF1 i FGF2 we wnętrzu komórki, wykazując ich antyapoptotyczną aktywność. Ostatnio odkryła, że FGF12, dotychczas uważany za białko wewnątrzkomórkowe, jest zdolny do aktywacji receptora FGF. Jest stypendystką FNP, MNiSW, L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, a także finalistką Nagród Naukowych Polityki.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej