logo PTBIOCH

logo FEBS

 

FEBS zdecydowanie potępia działania Rosji i rozpętaną przez nią niesprawiedliwą wojnę z Ukrainą. FEBS stanowczo potępia atakowanie i zabijanie ludności cywilnej.

FEBS odwołał już Kongres FEBS planowany dla Rosji w 2023 r. i wycofał udział członków Rosyjskiego Towarzystwa Biochemicznego (RBS; „Rosyjskie Towarzystwo Biochemików i Biologów Molekularnych w Rosyjskiej Akademii Nauk”) z jednej z redakcji czasopisma FEBS oraz cofnął zaproszenia dla wykładowców z Rosji na spotkaniu FEBS3+.

Komitet Wykonawczy FEBS obecnie zawiesza do odwołania RBS jako stowarzyszenie uczestniczące w FEBS, tak że członkowie RBS nie są już uprawnieni do programów finansowania FEBS wymagających członkostwa w stowarzyszeniu należącym do FEBS. Ponadto, ze względu na poparcie rządu białoruskiego dla rosyjskiego rządu i rosyjskich działań wojskowych, czasowe zawieszenie świadczeń wynikających z członkostwa w stowarzyszeniu tworzącym FEBS dotyczy również Białoruskiego Towarzystwa Biochemików i Biologów Molekularnych (BSBMB). Zawieszenia te obowiązują od dziś ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze kroki w tej sprawie będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji na Ukrainie przez Radę FEBS na najbliższym posiedzeniu.

FEBS wzywa do szybkiego i pokojowego rozwiązania konfliktu.

FEBS jest w kontakcie z kierownictwem Ukraińskiego Towarzystwa Biochemicznego, i wyraża swoje wsparcie i solidarność. Jeszcze w tym tygodniu FEBS uruchomi program krótkoterminowych stypendiów wyłącznie dla członków Ukraińskiego Towarzystwa Biochemicznego. FEBS zapewnił również dodatkowe wsparcie ukraińskim naukowcom by umożliwić im uczestnictwo w Kongresie IUBMB–FEBS–PABMB.

Václav Pačes, Sekretarz Generalny FEBS
Piotr Laidler, prezes FEBS 2022

https://www.febs.org/news/further-statement-from-febs-on-russiaukraine-war/

 

List prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego wzywający do
zawieszenia Rosji w prawach członka FEBS

img452

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej