logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 20 października 2022 roku na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (WBBiB UJ) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego – PTBioch. Sprawozdanie z działalności oddziału w latach 2014-2022 wygłosiła przewodnicząca krakowskiego oddziału prof. dr hab. Jolanta Jura. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Krakowskiego PTBioch, na kadencję 2022 – 2025: dr hab. Dariusz Latowski (WBBiB UJ) – Przewodniczący; dr hab. Małgorzata Iciek (UJCM) – Z-ca Przewodniczącego; dr Monika Bzowska (WBBiB UJ) – Sekretarz. Komisję Rewizyjną reprezentują: prof. dr hab. Joanna Bereta, dr hab. Małgorzata Przybyło i dr Agata Lichawska-Cieślar.

krak 22 1

Na zdjęciu Zarząd krakowskiego oddziału PTBioch z Komisją Rewizyjną (od prawej: przedstawicielki Komisji Rewizyjnej: dr Agata Lichawska Cieślar z Zakładu Biochemii Ogólnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i dr hab. Małgorzata Przybyło (prof. UJ) z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii UJ) oraz członkowie Zarządu: dr hab. Małgorzata Iciek z Zakładu Biochemii i Chemii Medycznej, Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum UJ – zastępczyni przewodniczącego, dr hab. Monika Bzowska z Zakładu Biochemii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ – sekretarz, dr hab. Dariusz Latowski z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ – przewodniczący.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej