logo PTBIOCH

logo FEBS

Omówiono m.in. strukturę programu naukowego zjazdu, udział innych towarzystw przyrodniczych, prezentację firm biotechnologicznych oraz zasady finasowania zjazdu. Już wkrótce opublikowana zostanie strona internetowa planowanego wydarzenia.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania (od lewej): Robert Nowak (Uniwersytet Szczeciński), Teresa Wesołowska (ZG PTBioch), Adam Szewczyk (Prezes PTBioch), Barbara Dołęgowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego PTBioch), Piotr Laidler (wice Prezes PTBioch) oraz Katarzyna Fischer (Pomorski Uniwersytet Medyczny).

IMG 6852

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej