logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 14 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Gdańskim PTBioch. Dotychczasowy przewodniczący O/Gdańskiego, prof. dr hab. Andrzej Składanowski (Gdański Uniwersytet Medyczny) przedstawił sprawozdanie z działalności w upływającej przedłużonej kadencji. Po krótkiej dyskusji przewodniczący i v-ce przewodnicząca prof. dr hab. Zofia Mazerska (Politechnika Gdańska) uzyskali aprobatę zgromadzonych za działalność w tym okresie po czym jednogłośnie przedłużono kadencję Zarządu na lata 2022-2025. Dodatkowo obsadzono wakujące dotąd stanowisko Sekretarza Oddziału, które objęła prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański). Zarząd zobowiązał się do stworzenia warunków do wyboru członków Komisji Rewizyjnej O/Gdańskiego w najkrótszym możliwym czasie.

Ukonstytuowały się zatem nowe władze Oddziału Gdańskiego PTBioch w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Składanowski, Przewodniczący,

prof. dr hab. Zofia Mazerska, V-ce przewodnicząca,

prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Sekretarz

 

Gdansk

Od lewej: Przewodniczący Andrzej Składanowski, V-ce przewodnicząca Zofia
Mazerska i Sekretarz Ewa Łojkowska

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej