logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 14 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Gdańskim PTBioch. Dotychczasowy przewodniczący O/Gdańskiego, prof. dr hab. Andrzej Składanowski (Gdański Uniwersytet Medyczny) przedstawił sprawozdanie z działalności w upływającej przedłużonej kadencji. Po krótkiej dyskusji przewodniczący i v-ce przewodnicząca prof. dr hab. Zofia Mazerska (Politechnika Gdańska) uzyskali aprobatę zgromadzonych za działalność w tym okresie po czym jednogłośnie przedłużono kadencję Zarządu na lata 2022-2025. Dodatkowo obsadzono wakujące dotąd stanowisko Sekretarza Oddziału, które objęła prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański). Zarząd zobowiązał się do stworzenia warunków do wyboru członków Komisji Rewizyjnej O/Gdańskiego w najkrótszym możliwym czasie.

Ukonstytuowały się zatem nowe władze Oddziału Gdańskiego PTBioch w składzie:

Prof. dr hab. Andrzej Składanowski, Przewodniczący,

prof. dr hab. Zofia Mazerska, V-ce przewodnicząca,

prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Sekretarz

 

Gdansk

Od lewej: Przewodniczący Andrzej Składanowski, V-ce przewodnicząca Zofia
Mazerska i Sekretarz Ewa Łojkowska

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - Spotkanie naukowe: wykład dr Mateusza Kwiatkowskiego

Oddział Toruński PTBioch zaprasza na otwarte spotkanie naukowe, wykład dr Mateusza Kwiatkowskiego pt. "Cykliczne nukleotydy - nowy trend w badaniu szlaków transdukcji sygnału roślin". Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2023, o godz. 10:00, w sali I Wydziału Nauk Biologicznych i Wterynaryjnych UMK w...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ZOOM Zebranie Prezydium ZG PTBioch

ZOOM Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 20 stycznia 2023 roku odbyło się ZOOM zebranie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W zebraniu uczestniczyli Adam Szewczyk, Piotr Laidler, Elżbieta Rębas, Jolanta Jura, Wiesława Jarmuszkiewicz, Urszula Wojda, Paweł Pomorski oraz Ewa Jaworska. Omówiono

więcej więcej