logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 8 grudnia br. odbyło się ZOOM-spotkanie Prezydium Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Prezydium jednogłośnie zarekomendowało prof. Urszulę Wojdę na Member Society Representative (MSR) do Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na rok 2023. Prezydium przyjęło informację o zamiarze organizacji przez Litewskie Towarzystwo Biochemiczne, wspólnie z Polskim Towarzystwem Biochemicznym, Konferencji Śniadeckiego w dniach 23-25 maja 2023 w Wilnie. Omówiono także zasady finansowania Nagrody Jakuba Parnasa w najbliższej przyszłości. Prezydium przyjęło informację o ukonstytuowaniu się komisji nagrody im Witolda Drabikowskiego za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej, i wyborze na Przewodniczącą komisji prof. Joanny Moraczewskiej. Oceniono przebieg wyborów nowych władz w oddziałach Towarzystwa.

IMG 75311

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Toruńskim - Spotkanie naukowe: wykład dr Mateusza Kwiatkowskiego

Oddział Toruński PTBioch zaprasza na otwarte spotkanie naukowe, wykład dr Mateusza Kwiatkowskiego pt. "Cykliczne nukleotydy - nowy trend w badaniu szlaków transdukcji sygnału roślin". Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2023, o godz. 10:00, w sali I Wydziału Nauk Biologicznych i Wterynaryjnych UMK w...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ZOOM Zebranie Prezydium ZG PTBioch

ZOOM Zebranie Prezydium ZG PTBioch

W dniu 20 stycznia 2023 roku odbyło się ZOOM zebranie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W zebraniu uczestniczyli Adam Szewczyk, Piotr Laidler, Elżbieta Rębas, Jolanta Jura, Wiesława Jarmuszkiewicz, Urszula Wojda, Paweł Pomorski oraz Ewa Jaworska. Omówiono

więcej więcej